bannerPos

CAP-reformen ventes først i kraft fra 2023

Flemming Erhard

Journalist
16-09-2020 08:46
Danske landmænd får nedsat deres grundbetaling fra i 2021, også selvom det trækker længere ud med aftalen om en ny programperiode for EU’s landbrugspolitik.

LANDBRUGSREFORM: Tyskland, som har EU’s formandskab her i efteråret, har bebudet en forstærket indsats for at få en aftale på plads mellem medlemslandene om den forsinkede reform af fællesskabets landbrugspolitik, Common Agricultural Policy (CAP). Formandskabet går efter et forhandlingsresultat engang i oktober måned.

Men trods ekstra turbo på forhandlingstempoet vil reformen efter alt at dømme først kunne træde i kraft fra 1. januar 2023. Altså med en forsinkelse på hele to år, som der i forvejen længe har været lagt op til.

Det er den almindelige forventning, også herhjemme i Landbrug & Fødevarer og i Økologisk Landsforening.

Landbrug & Fødevarers EU-politiske chef, Niels Lindberg Madsen, siger, at »stort set alle« regner med sådan en forsinkelse.

Færre penge i 2021 og 2022

- Hvis alt går vel, kan også parlamentet nå at blive enige til oktober. Men så skal regeringerne i Det Europæiske Råd og parlamentet og kommissionen jo forhandle for at blive enige med hinanden. De forhandlinger kan godt blive svære. Og så er man realistisk set nok kommet ind i det nye år, førend man har en politisk aftale. Den skal så omsættes i en del juridisk tekst.

Den igangværende, syvårige programperiode for EU’s landbrugsordninger rinder ud til årsskiftet.

- Kommissionen er ikke helt indforstået med hele to års udsættelse, som regeringerne og parlamentet har lagt op til. Men forventningen er, at kommissionen nok bliver det, melder Niels Lindberg Madsen.

Planen er så, at de nugældende regler for landbrugsstøtten skal gælde i en overgangsperiode til 2023. Men det bliver med de op mod ti procent færre pengemidler, som regeringscheferne i juli blev enige om at beskære EU’s nugældende landbrugsbudget med i hele perioden frem til 2028 i forbindelse med en aftale om hele fællesskabets samlede budget.  

Udsættelse lover godt for grøn profil

- For de danske landmænd betyder budgetnedskæringen i den støtte, der udbetales til december, formodentlig en lidt lavere grundbetaling på to-tre procent. Og der bliver også færre penge til landdistriktsprogrammet, oplyser Niels Lindberg Madsen om de særskilte midler fra den samlede landbrugsstøtte, som landmænd og borgere i landdistrikterne kan ansøge om som investerings- og udviklingsstøtte samt miljøformål.

Økologisk Landsforening er »ret overbevist« om, at reformen ikke træder i kraft før 2023, siger politisk chef, Sybille Kyed.

Landsforeningen ser det som en fordel for sine mærkesager om en meget mere grøn landbrugspolitik, at det kommer til en forsinkelse af reformens ikrafttrædelse, som så ikke bliver hastet igennem.

- Fordi vi jo ønsker os nogle radikale ændringer, så er det en ekstra tid, som man er nødt til at tage, hvis vi skal gøre os nogle forhåbninger om, at få vores ønsker igennem. Hvis reformen blev fremskyndet, så kunne man frygte, at det ville gå ud over det grønne ambitionsniveau, siger Sybille Kyed.

Loft over direkte betalinger

Budgettet til CAP’en bliver i programperioden 2021-2028 på 356 milliarder euro (knap 2.650 milliarder kroner).

Beløbet er inklusive støtte til fiskeri og til klima- og miljøtiltag inden for området. Heraf har regeringscheferne sat et loft over den direkte støtte til landmændene på knap 240 milliarder euro (omkring 1.780 milliarder kroner).

Budgettet skal godkendes af parlamentet sammen med resten af EU’s husholdningsbudget.

 du blevet klogere på EU's fælles landbrugspolitik?

Optræk til stor forhøjelse af EU-landbrugsstøtten til biavl

Mens EU's samlede landbrugsstøtte skæres ned, vil kommissionen vil øge budgettet for biavl betragteligt

EU-støtte løser ikke biavlernes største problem

Afsætning er de danske biavleres altoverskyggende problem. Og det afhjælper støttemulighederne ikke rigtigt. For vilde bier er støtten direkte skadelig, siger biolog.

Mere magt til medlemslandene giver dilemmaer

Selvbestemmelse over EU-støtte giver mening, men kan skabe kontroverser, mener forsker.

Hvad vil Christiansborgs politikere bruge mere EU-magt til?

Medlemslandene kan få mere medbestemmelse over EU's landbrugsstøtte. Men det er ikke alle i Folketinget, der gerne vil bruge den.

CAP-reformen ventes først i kraft fra 2023

Danske landmænd får nedsat deres grundbetaling fra i 2021, også selvom det trækker længere ud med aftalen om en ny programperiode for EU’s landbrugspolitik.

Grundlæggende uenighed om grundbetalingen til landmændene

Landbrug & Fødevarer vil have begrænset indhug i grundbetalingen mest muligt. Økologisk Landsforening ønsker den helt afskaffet til fordel for grønne belønningsordninger.

Lev langsomt og drik vin til

På Skaarupøre Vingaard bliver ingenting forceret i de fredfyldte og intime omgivelser.

Butik og samlingssted i »vintønden«

To gamle vintønder danner rammen om Bente og Carstens gårdbutik, der i to omgange har fået LAG-midler.

Affaldspaller bliver til møbler

Iværksættervirksomheden, Træls, har god afsætning på møbler og interiør af genbrugstræ.

- De skal ville mere end sig selv

Spirende virksomhedsejere skal forpligte sig til at samarbejde for at få en fod inden for i det kommunale iværksætterhus »Compas« i Hedensted. Det gør dem levedygtige.

Hård kamp om LAG-midler

52 ansøgere kæmper om små fire millioner kroner i puljen hos LAG Midt-Nordvestsjælland.

Enmandshær i pølsemageriets tjeneste

Henrik Rasmussen er ejer og ene mand i produktionen på Lejre Mikropølsemageri i Kirke Såby på Midtsjælland.

LAG-tilskud fastholder beskæftigelse i landdistrikterne

Det gør det både effektivt og langtidsholdbart, at det er lokale bestyrelser, som fordeler støttemidler fra EU’s landbrugsfond til udvikling i landdistrikterne, siger formanden for Landdistrikternes Fællesråd.

Oase for lokale fødevarer midt i byen

Byens Gårdbutik i Svendborg sælger varer fra 65 forskellige fødevareproducenter og skaber arbejdspladser til folk på kanten af det ordinære arbejdsmarked.

Skovejernes iver overstiger Folketingets bevillinger

Biodiversitet tager meget længere tid at frembringe, end politiker og andre folk tror, konstaterer skovfoged i HedeDanmark Leif Lauridsen.

Har kun skoven til låns

I skovbrug sår fædre, for at sønner kan høste. Sådan har også naturpleje i skoven flere generationer som tidsperspektiv.

Gourmet i gårdbutikken

Mellem 200 og 300 kunder gæster hver uge gårdbutikken på Gundestrup Mejeri og Bryggeri.