bannerPos

12 millioner øko-æg

- Vi har tidligere haft brune høns. Men nu har vi hvide, fordi vi synes, den hvide høne er en mere aktiv høne, siger direktør i Vallø Øko ApS, Anders Christiansen.

Ebbe Mortensen

Freelance journalist
25-03-2020 09:00
Det producerer hønsene pr. år i Vallø Øko ApS, hvor dyrevelfærd står højt på dagsordenen, og EU har ydet tilskud til forskellige former for miljøteknologi.

En økologisk høne lægger cirka seks æg om ugen.

Så der er et stykke vej til de 12 millioner æg, som de 36.000 høns på Vallø ved Køge lægger om året. Men når hver høne lægger cirka 385 æg i løbet af en 13 måneders rotation, er 12 millioner det runde tal, årsproduktionen tangerer.

Den enkelte høne lægger i gennemsnit 0,93 æg pr. dag. Produktiviteten topper ved 0,95 æg pr. dag og falder til 0,85 æg pr. dag henimod rotationens slutning.

- Det betyder, at vi hver dag får cirka 10.800 æg fra hver af vores egne to stalde, fortæller Anders Christiansen, der er direktør i Vallø Øko ApS.

Den økologiske ægproduktion på Vallø modtager EU-støtte til forskellige projekter: Etagesystem med gødningsbånd, fodringsudstyr, som blandt andet omfatter afskalningsanlæg og hængebane til grovfoder, kameraovervågning, omfangshegn og andet relevant i forbindelse med hønsestaldene. Desuden har selskabet modtaget investeringsstøtte til en sorterings- og pakkemaskine til æg.

 

Slotsæg siden 1991

Vallø Stift, der er en erhvervsdrivende fond, som råder over et jordtilliggende på 4.200 hektar jord, skove og ikke mindst Vallø Slot og Slotspark, startede med ægproduktion i 1991.

- Dengang stod man med nogle tomme bygninger, som tidligere havde huset køer og grise. Og for at udnytte disse bygninger startede Vallø en produktion af skrabeæg, som fortsatte frem til 2014, hvor man byggede den første økologiske hønsestald, fortæller Anders Christiansen, som tilføjer, at Vallø i 2006 også startede eget pakkeri.

Siden har Vallø selv solgt hele virksomhedens produktion af æg til detail under navnet Slotsæg.

- Vi startede med at sælge æggene til SuperBest. Siden har vi været 10 år i Netto. Og fra 1. januar i år har vi lavet en aftale med Rema 1000, der sælger æggene i alle supermarkedskædens 350 butikker over hele landet, fortæller Anders Christiansen.

 

Pakkemaskinen starter klokken syv

En typisk dag på Vallø Øko starter klokken syv om morgenen, hvor der møder en medarbejder ind på hver af de to ejendomme.

- Medarbejderne starter æg- og pakkemaskinen, og er inde hos hønsene en fire-fem gange om formiddagen for at finde gulvæg og se, om dyrene har foder og vand, fortæller Anders Christiansen.

Derefter bliver der pakket æg frem til klokken 11-11.30, hvor hønsene er færdige med at lægge dagens produktion. Derefter køres æggene hen til virksomhedens pakkeri, hvor æggene bliver pakket samme eftermiddag. Om aftenen afhentes æggene og køres ud til Rema 1000’s butikker.

Æggene bliver lagt, pakket og leveret indenfor 24 timer. På æggebakkerne er der mærket med »læggedato« og »bedst før«, hvor de normale æggebakker er mærket med pakkedato, som kan være op til syv dage efter lægning.

 

Fra daggammel til æglægningsklar

For at sikre rolige og tillidsfulde høns har Vallø etableret sit eget opdræt. Det betyder, at virksomheden selv står for hønernes opvækst fra daggamle kyllinger til æglægningsklare høns. På den måde kan man selv være med til at præge kyllingerne under opvæksten, og det er ikke uden betydning, understreger Anders Christiansen, der selv er ansvarlig for opdrættet.

- Jeg går for eksempel ikke stille med dørene, når jeg går ind til de små kyllinger, fortæller han. De skal vænne sig til, at der sker ting og sager omkring dem. Medarbejderne skal kunne gå gennem staldene, uden at hele flokken flyver forskrækket op. Det betyder, at dyrene også er nemme at omgås, når de flyttes fra opdrætsstalden og over i de økologiske æglægningsstalde.

Æglægningsstaldene, som har samme udformning som opdrætsstalden, er såkaldte længdestalde.

- Vores stalde er længere og smallere end standarden for hønsestalde i Danmark. De er ikke delt op i midten. Det betyder, at hønsene kan gå på tværs i staldene og gå udenfor på begge sider. Om sommeren giver det en bedre naturlig ventilation i staldene. Om vinteren desværre det modsatte. Så der er fordele og ulemper ved forskellige staldsystemer, siger Anders Christiansen.

 

Foder sommer og vinter

De økologisk høns på Vallø er af racen lohmann LSL Lite, som er den mest gængse race i Danmark. Den hvide lohmann går specielt for at være en flittig æglægger med et lavt foderforbrug.

- Vi har tidligere haft brune høns. Men nu har vi hvide, fordi vi synes, den hvide høne er en mere aktiv høne og bedre til at bruge og fordele sig i staldene. Den hvide høne er også mere aktiv udenfor i forhold til den brune race, som virker mere doven. Derfor er der også et dyrevelfærdsmæssigt perspektiv i valget af den hvide høne, understreger Anders Christiansen.

Hønsene på Vallø fodres med færdigfoder fra Danish Agro og DLG. Foderet består hovedsaligt af majs og hvede. Det indeholder desuden soja og mineraler og blandes op med 10 procent afskallet havre, som afskalles på Valløs eget afskalningsanlæg.

- Om vinteren spiser hønerne cirka 5-10 procent mere end om sommeren, fordi de går udenfor. Når der er minusgrader, og det blæser koldt udenfor, skal hønerne bruge mere energi for at holde varmen, siger Anders Christiansen, som tilføjer, at hønsene også får tildelt grovfoder fem gange om dagen via en hængebane, som automatisk kører foderet ind i stalden.

 du blevet klogere på EU's fælles landbrugspolitik?

Hoff brygger øl på ostevalle

Gundestrup Mejeri og Bryghus har sit eget bryggerikoncept, hvor der brygges øl på valle fra osteproduktionen.

Mejerimand forelskede sig i en gammel dame

Den gamle dame er identisk med Gundestrup Mejeri og Bryggeri, hvor Jørgen Hoff i dag producerer 22 forskellige specialoste og 8 forskellige specialøl.

Kompost af pileflis nedbringer udledningen af næringsstoffer fra marken

Et EU-støttet forsøgsprojekt vil i år vise i hvilket omfang, kompost af pileflis kan nedbringe økologernes behov for at køre staldgødning ud.

Flis er for godt til at brænde af

Ny Vraa Bioenergi er stoppet med at afsætte pileflis til forbrænding i varmeværker. Brødrene Henrik og Anders Bach jagter en større værdiskabelse i deres produktion.

De vilde heste tiltrækker tusindvis af turister

Flokken af vilde heste på Langelands sydspids er blevet det helt store trækplaster for turister og naturinteresserede.

Vilde heste plejer truet naturtype

En flok Exmoor-ponyer fremmer biodiversiteten og beskytter overdrev på Sydlangeland. Hestene er samtidig en kæmpe turistmagnet.

Tilskud kan gå tabt

Der er fortsat risiko for, at ansøgere hamstrer tilskud uden fast vilje til at bygge. Da skal EU have penge tilbage fra Danmark.

Nyt tilskud til byggeri af slagtesvinestalde skruer op for miljøeffekten

Barren for tilskudsberettigede staldprojekter er sat højt over emissionskravene til almindelige miljøgodkendelser.

Teknisk kvælstoffilter med natur- effekt

Et åbent minivådområde fremstår som en sø i landskabet, der tiltrækker både fugle, padder og insekter.

40 minivådområder i spil på Fyn

Oplandskonsulenterne hos Velas i Vissenbjerg på Fyn har søgt EU-tilskud og tilladelse til godt 40 mini- vådområder. Cirka 30 har fået tilsagn fra Landbrugsstyrelsen og knap 20 har fået tilladelse fra kommunerne.

Græsæg til restauranter og til salg i gårdbutikken

I Dalbakkegaards gårdbutik kan kunderne både købe gårdens egne produkter og produkter fra andre lokale producenter.

Dyrevelfærd på meder

På Dalbakkegaard på Lolland producerer Dorthe og Bryan Hansen økologiske kyllinger i mobile kyllingehuse, hvoraf det ene har fået økonomisk støtte fra EU via Landdistriktsprogrammet.

AMU-kurser skal professionalisere naturplejere

Med biodiversitet og klima højt på dagsordenen i den offentlige debat får naturplejere en vigtig rolle for hele landbruget.

Naturpleje er på vej til at blive et levebrød

Naturstyrelsen og Seges arbejder på at ophøje med naturpleje med græssende dyr til en regulær driftsgren.

- Planen er, at jeg skal leve af butikken

Naturpleje med kvæg og får sikrer efterhånden en stor del af indtægten for ægteparret Michael Baun og Bente Villadsen på Fanø.

Bidt af naturpleje

Før overså Michael Baun sjældne sommerfugle og blomster i marken. Sidste år fik han sammen med sin hustru, Bente Villadsen, 15. Juni Fondens årlige ildsjælepris for at have gjort en særlig indsats for naturen.

12 millioner øko-æg

Det producerer hønsene pr. år i Vallø Øko ApS, hvor dyrevelfærd står højt på dagsordenen, og EU har ydet tilskud til forskellige former for miljøteknologi.

Dyrevelfærd står højt på dagsordenen

Valløs filosofi: En høne, der har det godt, spiser mindre foder og lægger mange æg.