bannerPos

Gennemgå staldanlægget inden køb

En bygningsgennemgang og potentialevurdering bør udføres med inddragelse af flere fagkonsulenter alt efter behov og ønsker. Herved kommer de forskellige faggruppers fokuspunkter i spil, fortæller Anja Juul Freudendal, som er faglig chefkonsulent ved Velas Byg.
10-08-2020 10:47

I forbindelse med køb af ejendom er der mange ting, der skal følges op på og kontrolleres, inden den endelige underskrift kan sættes. Som byggerådgiver har man fokus på bygningerne, men også på det potentiale og de muligheder der kan være på ejendommen. Derfor anbefaler Velas en bygningsgennemgang og en potentialevurdering

En bygningsgennemgang har fokus på bygningernes tilstand og lovlighed. Det gælder bygningens stand, restlevetid og lovlighed i forhold til diverse lovgivninger omkring miljølovgivning, byggelovgivning, dyrelovgivning, planlov med videre.

- En bygningsgennemgang bør indeholde slid og ælde af bygningerne, lovligheden af dem og herunder investeringer for eventuel lovliggørelse. Det kan være i forhold til miljøloven, byggeloven, planloven, dyrevelfærdsloven og så videre. Og så bør en bygningsgennemgang indeholde en 5-10 års investeringsplan, fortæller Anja Juul Freudendal, som er faglig chefkonsulent ved Velas Byg.

Bygningsgennemgang

Bygningsgennemgang og potentialevurdering af en ejendom anvendes ofte ved køb eller salg af ejendommen, hvorved det er muligt at få sat fakta og tal på ejendommen.

- Er bygningerne lovlige til det de bliver brugt til? Det kan være nødvendigt at få undersøgt om den stald, der pt er indrettet til dyr også er ansøgt til dyr.  Det er oplysninger som nemt findes i BBR oversigten. Eller hvor mange dyr kan der opstaldes i anlægget? Der kan godt være en tilladelse til flere dyr på ejendommen end der for eksempel er pladser til. Derfor skal det realistiske produktionsniveau kendes inden en handel, siger Anja Juul Freudendal.

Hun gør opmærksom på, at det også er en god ide at sætte sig ind i lovligheden af bygningerne de næste 5-10 år. For er det overhoved lovligt at opstalde dyr i anlægget fremadrettet i forhold til dyrevelfærdslovgivning?

- Der findes flere oversigter over, hvilke krav der stilles til de enkelte staldtyper, som med fordel kan gennemgås. Måske skal der foretages investeringer – både store og små – for at anlægget bliver lovligt. Det kan være en randzone på plansiloen, et afløb, et gyllesystem, der ikke virker, et utæt tag eller noget helt andet. Det er vigtigt at få et overblik over, hvad der er af kommende investeringer før købet realiseres, fortæller hun.

Der bør det ligeledes drøftes, hvilke udviklingsmuligheder der er på ejendommen – giver det omkringliggende miljø tilladelse til mere udvidelse, kan bygningerne opstalde flere dyr og så videre. Og til det kan man bruge en potentialevurdering.

Potentialevurdering

En potentialevurdering kan indeholde en vurdering af potentialet for dyreholdets størrelse under hensyntagen til opstaldning, produktionsform og arealer. Herunder også forhold omkring regler, love og anbefalinger. Der kigges på pladsforhold i forhold til dyr, foder, lager med videre. Og en vurdering af mulige optimeringer af eksisterende forhold, mindre tilpasninger og justeringer. Der kigges også på udviklingsmulighederne for dyreholdet og bygninger på ejendommen og eventuelle tilskudsmuligheder for ejendommen.

- En bygningsgennemgang og potentialevurdering bør udføres med inddragelse af flere fagkonsulenter alt efter behov og ønsker. Herved kommer de forskellige faggruppers fokuspunkter i spil. Det gælder både byg, miljø, kvæg, svin, økonomi og eventuelt andre. Dermed sikrer man også at der bliver tænkt hele vejen rundt på bedriften inden køb, forklarer Anja Juul Freudendal.

teba

Bygningsgennemgang

En bygningsgennemgang bør indeholde følgende:

Slid og ælde af bygningerne

Lovligheden af bygninger – herunder investeringer for eventuel lovliggørelse

For eksempel. miljølov, byggelov, planlov, dyrevelfærdslov, med videre

5-10 års investeringsplan

(Kilde: Velas Byg)

Potentialevurdering

En potentialevurdering kan indeholde følgende:

Potentialet for dyreholdets størrelse under hensyntagen til opstaldning (produktionsform og arealer), herunder også forhold omkring regler, love og anbefalinger.

Pladsforhold (dyr, foder, lager med videre)

Optimering af eksisterende forhold (mindre tilpasninger og justeringer)

Udviklingsmulighederne for dyreholdet og bygninger på ejendommen.

Eventuelt tilskudsmuligheder for ejendommen

(Kilde: Velas Byg)

0

Mærkning af heste og mærkningspladser på Fyn

Der tilbydes besigtigelse og mærkning med mikrochip af heste og ponyer i forbindelse med de to følskuer der afholdes på Fyn i august. Dansk Varmblod gør dog opmærksom på at årets følskuer er lukket for publikum grundet COVID-19.

Vinterraps skal etableres rettidigt

De nye krav om øget areal med efterafgrøder, der gælder fra kommende efterår, lægger yderligere pres på landmændene, der går en meget travl august måned i møde. Reglerne sætter blandt andet rapssåningen under pres og gør, at mange landmænd i højere grad har brug for sorter, der er hurtigstartende.

Stor styrbar sprøjte

Den nye Amazone UX6201 vist frem ved arrangement hos O. Søndergaard & Sønner.

Landbrugsrådgivning Syd opruster på ejendomsfronten

1. august tiltræder Niels Jepsen som revisor og ejendomsrådgiver.

Fynsk bondegårdsferie melder alt optaget

Kulinariske Kildegaarden i Frørup må sige nej til flere, som gerne vil på bondegårdsferie.

Middel høst i sigte

Høsten af vinterbyggen er overstået, og nu går høsten af raps og de store afgrøder som hvede, rug og vårbyg for alvor i gang.

En aften med natur på Aalegaarden

Velas indbyder torsdag aften til markvandring med fokus på læhegn, skov, eng og biodiversitet.

Landbrugsjord omlægges til skov

Fynsk projekt er blandt de første med multifunktionel jordfordeling, hvor 630 hektar øst for Svendborg forventes at blive omlagt til skov. I alt regner Landbrugsstyrelsen med, at der kan blive omfordelt mere end 2.000 hektar landbrugsjord gennem frivillige aftaler.

50-års fødselsdag i Glamsbjerg

Hos GMC indbydes på fredag til reception i anledning af medindehaver Kristian Jørgensens runde fødselsdag.
Side 1 af 56 (1114 artikler)Prev1234567545556Next