bannerPos

Gamle bygninger kræver vedligehold

Får man vedligeholdt sine bygninger kan de stå mange, mange år. Arkivfoto.
14-07-2020 07:59

Selvom landbrugene og de nye staldbygninger bliver større og større, er det vigtigt at bevare de gamle og mindre avlsbygninger som et vidne om landets stolte landbrugstraditioner.

Af Anders M. Jakobsen, planteavlskonsulent ved NF Plus

VEDLIGEHOLD Bygningsstilen på landet er som mange andre steder præget af mode og forskellige stilarter i landsdelene. Samtidig kræver de større enheder også større staldbygningsanlæg, som i dag er mere ensartede i byggestilen.

Typisk ser man, at de gamle avlsbygninger bevares, som en 3 eller 4-længet gård, og det nye staldanlæg opføres væk fra den gamle ejendom med de faciliteter, som behøves. På den måde kan man rationalisere afstand til køresiloer eller lave asfalterede veje til foderlastbiler med mere.

Opførelse

Ud over bygningernes udseende og æstetikken i bygningernes placering i forhold til det åbne land og i forhold til de eksisterende bygninger, stilles der mange krav omkring teknologien indenfor.

Generelt er miljøet i stalde meget aggressivt med udfordringer omkring gylle eller andet husdyrmøg, som er hårdt ved inventar og elektriske komponenter.

Dette skal tænkes ind i indretningen af bygningerne, så computere beskyttes og inventar fabrikeres af et holdbart materiale.

Der findes ligeledes en lang række miljø- og myndighedsbestemmelser, som skal overholdes ved nybyggeri.

Det vil derfor være en god idé at rådføre sig med byggesagkyndige konsulenter inden påbegyndelse af byggeriet.

Vedligeholdelse

Fra gammel tid har det været god skik at udføre den udvendige vedligeholdelse af sine bygninger inden Pinse.

Til den udvendige vedligeholdelse hører udbedring af frostsprængninger og andet i murværket med mørtel og cement, kalkning eller maling samt oliering af træværk og tjæring af sokler.

Det er vigtigt af hensyn til bygningernes holdbarhed, og det får ejendommene til at fremstå velholdte.

Landmanden forestår typisk selv denne vedligeholdelse og fungerer som murer, tømrer og maler. Ved større opgaver indkaldes professionelle håndværkere til at forestå vedligeholdelsen.

Hvis man undlader denne vedligeholdelse, risikerer man, at bygningerne forfalder, og til sidst må rives ned.

Nedrivning

Når de gamle bygninger ikke mere har en funktion, og man ikke umiddelbart kan finde anvendelse for dem, kan det være en god idé at fjerne dem. Bygninger, som ikke bliver brugt, vil forfalde og kan blive bosted for rotter og andre skadedyr.

Materialerne skal sorteres inden bortskaffelse, og det kan være dyrt at komme af med nedrivningsmaterialerne. Et professionelt nedrivningsfirma kan give et tilbud på arbejdet, hvor det ofte kan være en fordel selv at lave en del af arbejdet, eksempelvis nedtage asbesttag og fjerne træværk.

Kommunerne har en nedrivningspulje, og det kan være en idé at kontakte dem, for at høre om de vil bidrage til nedrivningen.

Hvis bygningen har været anvendt driftsmæssigt i minimum 5 år, vil man kunne få nedrivningsfradrag, som svarer til den afskrevne værdi af bygningen. Dette kan dog i nogle tilfælde påvirke ejendomsavancen.

Det kan ligeledes være en fordel i en salgssituation, hvor sælger kan få fradraget, hvorimod køber som minimum skal vente i 5 år, før han kan få nedrivningsfradrag.

Kulturarv

Danmark er et bondeland med store traditioner for landbrugsdrift. Landbrugene bliver større, men bygningerne fra de mindre brug står tilbage og vidner om den tid, der var. Det er vigtigt at vi bevarer disse monumenter og beviser på landbrugsperioden ikke så langt tilbage.
0

Mærkning af heste og mærkningspladser på Fyn

Der tilbydes besigtigelse og mærkning med mikrochip af heste og ponyer i forbindelse med de to følskuer der afholdes på Fyn i august. Dansk Varmblod gør dog opmærksom på at årets følskuer er lukket for publikum grundet COVID-19.

Vinterraps skal etableres rettidigt

De nye krav om øget areal med efterafgrøder, der gælder fra kommende efterår, lægger yderligere pres på landmændene, der går en meget travl august måned i møde. Reglerne sætter blandt andet rapssåningen under pres og gør, at mange landmænd i højere grad har brug for sorter, der er hurtigstartende.

Stor styrbar sprøjte

Den nye Amazone UX6201 vist frem ved arrangement hos O. Søndergaard & Sønner.

Landbrugsrådgivning Syd opruster på ejendomsfronten

1. august tiltræder Niels Jepsen som revisor og ejendomsrådgiver.

Fynsk bondegårdsferie melder alt optaget

Kulinariske Kildegaarden i Frørup må sige nej til flere, som gerne vil på bondegårdsferie.

Middel høst i sigte

Høsten af vinterbyggen er overstået, og nu går høsten af raps og de store afgrøder som hvede, rug og vårbyg for alvor i gang.

En aften med natur på Aalegaarden

Velas indbyder torsdag aften til markvandring med fokus på læhegn, skov, eng og biodiversitet.

Landbrugsjord omlægges til skov

Fynsk projekt er blandt de første med multifunktionel jordfordeling, hvor 630 hektar øst for Svendborg forventes at blive omlagt til skov. I alt regner Landbrugsstyrelsen med, at der kan blive omfordelt mere end 2.000 hektar landbrugsjord gennem frivillige aftaler.

50-års fødselsdag i Glamsbjerg

Hos GMC indbydes på fredag til reception i anledning af medindehaver Kristian Jørgensens runde fødselsdag.
Side 1 af 56 (1114 artikler)Prev1234567545556Next