bannerPos

Der værnes om kulturhistorien på Hessel Herregård

En vigtig del af renoveringen er stendigerne omkring herregården. De stammer tilbage fra 1700- og 1800-tallet, hvor de blev etableret af bønder.
13-07-2020 07:58

Hessel Herregård er i gang med en større renovering, herunder af de klassiske stendiger. Til det er der givet støtte fra Hedeselskabet.

Hessel Herregård ved Farsø er en lille firelænget herregård – den eneste af sin slags tilbage i Danmark og kan dateres helt tilbage til 1391.

Som en vigtig del af renoveringen er stendigerne omkring herregården. De stammer tilbage fra 1700- og 1800-tallet, hvor de blev etableret af bønder. Nogle steder er de føget til i sand og andre steder tilgroet i buskads – de trænger med andre ord til en kærlig hånd. Med støtte fra Hedeselskabet bliver de nu reetableret og istandsat.

- Vi skal passe på vores diger, fordi de fortæller Danmarks historie gennem 2000 år. Hvis vi kigger godt efter, kan vi i digerne og de mønstre de danner, læse om det danske kulturlandskabs udvikling. Disse diger er særlige, fordi de blev etableret af bønder – det afspejler sig i digernes udformning, og det har vi også haft fokus på at bevare. Digerne er samtidig vigtige levesteder og spredningsveje for dyr og planter. Næsten hele arealet rundt om Herregårdsmuseet Hessel er afgrænset med stendiger mod den omkringliggende natur, så de er en vigtig signatur for hele stedets udtryk. Derfor glæder vi os over, at vi nu kan sætte gang i renoveringen, siger bestyrelsesformand Holger Jessen.

Hedeselskabet uddeler hvert år midler til forskellige formål rundt om i hele Danmark, men bo- og levevilkår i landområderne er en central del af formålsparagraffen.

- Vi har valgt at støtte dette projekt af flere årsager – det er et stykke kulturhistorie, som vi også finder særdeles bevaringsværdig, og derudover er det et godt billede på, at lokale kræfter spiller en afgørende rolle både for natur og kultur, siger Christian Bogh, kommunikationsdirektør ved Hedeselskabet.

Helhedsplanen for restaureringen af stendigerne udarbejdet af Baumann Arkitekter og udføres af HedeDanmark.

teba

0

Mærkning af heste og mærkningspladser på Fyn

Der tilbydes besigtigelse og mærkning med mikrochip af heste og ponyer i forbindelse med de to følskuer der afholdes på Fyn i august. Dansk Varmblod gør dog opmærksom på at årets følskuer er lukket for publikum grundet COVID-19.

Vinterraps skal etableres rettidigt

De nye krav om øget areal med efterafgrøder, der gælder fra kommende efterår, lægger yderligere pres på landmændene, der går en meget travl august måned i møde. Reglerne sætter blandt andet rapssåningen under pres og gør, at mange landmænd i højere grad har brug for sorter, der er hurtigstartende.

Stor styrbar sprøjte

Den nye Amazone UX6201 vist frem ved arrangement hos O. Søndergaard & Sønner.

Landbrugsrådgivning Syd opruster på ejendomsfronten

1. august tiltræder Niels Jepsen som revisor og ejendomsrådgiver.

Fynsk bondegårdsferie melder alt optaget

Kulinariske Kildegaarden i Frørup må sige nej til flere, som gerne vil på bondegårdsferie.

Middel høst i sigte

Høsten af vinterbyggen er overstået, og nu går høsten af raps og de store afgrøder som hvede, rug og vårbyg for alvor i gang.

En aften med natur på Aalegaarden

Velas indbyder torsdag aften til markvandring med fokus på læhegn, skov, eng og biodiversitet.

Landbrugsjord omlægges til skov

Fynsk projekt er blandt de første med multifunktionel jordfordeling, hvor 630 hektar øst for Svendborg forventes at blive omlagt til skov. I alt regner Landbrugsstyrelsen med, at der kan blive omfordelt mere end 2.000 hektar landbrugsjord gennem frivillige aftaler.

50-års fødselsdag i Glamsbjerg

Hos GMC indbydes på fredag til reception i anledning af medindehaver Kristian Jørgensens runde fødselsdag.
Side 1 af 56 (1114 artikler)Prev1234567545556Next