bannerPos

Nyt tag på Hagenskov

Det smukke, nyklassicistiske Hagenskov Slot ved Ebberup, som advokat Jacob Schall Holberg for 10 år siden overtog fra sin mor, Britta Schall Holberg, er for tiden ved at få nyt tag. Arbejdet, der ventes færdigt i løbet af september, udføres af lokale håndværkere og er projekteret af arkitekt Jørgen Overby.

Anders Kurt Simonsen

Freelance
17-07-2019 08:00
Hagenskov Slot er i denne tid ved at få udskiftet taget, som blev lagt op, da slottet blev bygget i begyndelsen af 1770’erne.

Det var solidt arbejde, der blev udført, da storkøbmand og konferensråd Niels Ryberg i årene 1770 - 1775 lod opføre det nuværende Hagenskov Slot som hovedbygning til godset Hagenskov, der – med rødder helt tilbage i 1100-tallet – i perioden fra sidst i 1760’erne og til 1962 hed Frederiksgave.

Det er således første gang i de forløbne næsten 250 år, at slottets tag i sommerens løb bliver udskiftet. Så meget som muligt af den bærende tagkonstruktion bliver genbrugt, mens dele der ikke kan genbruges – blandt andet lægter samt tagets seks kviste og en af de fire skorstene – bliver fornyet. De øvrige tre skorstene renoveres. Desuden monteres undertag, hvilket der ikke har været før.

Endelig bliver de gamle blå, glaserede tegltagsten erstattet med nye Monier tagsten i samme farve og af gammel dansk model, håndstrøget og glaserede.

Arkitekt Jørgen Overby, hvis tegnestue står for byggeprojektet, oplyser, at slottets tagflade udgør i alt 745 m2, og to danske teglværker har leveret de 12.000 tagsten, der skal bruges til det nye tag.

Lidt historie

Hagenskov Slot, der er beliggende et par kilometer syd for Ebberup i Assens Kommune, er opført i nyklassicistisk stil, og bygningen regnes for en af de smukkeste og mest stilrene fra denne periode.

Godset har i årenes løb været ejet og beboet af flere kendte personer, blandt andre den senere kong Frederik VII, der som kronprins og guvernør over Fyn fra 1841 og frem til sin kroning i 1848 – i nogle af årene sammen med sin anden hustru, kronprinsesse Caroline Charlotte Mariane - boede på Frederiksgave om sommeren og om vinteren på Odense Slot.

Sideløbende udviklede kronprinsens forhold til modehandlersken og tidligere balletdanserinde, Louise Rasmussen, sig. Efter Christian VIII’s død blev de to viet »til venstre hånd«, og hun fik titlen Grevinde Danner. Indtil da boede hun officielt i en nærliggende smuk bindingsværksgård, som af samme grund bærer navnet »Grevinde Danners Hus«.

Holberg-slægten

I 1954 solgte den daværende ejer, konsul, vingrosserer Thor Andersen, Odense, Frederiksgave til Preben Schall Holberg, som de første 12 år selv stod for driften. Siden har jorden været forpagtet af Hans Stougaard, Flemløse.

I 1962 fik Preben Schall Holberg ved kongelig forordning tilladelse til at ændre godsets navn fra Frederiksgave til det oprindelige navn, Hagenskov. Og i 1968 fik han Hagenskov fredet i klasse A og i 1973 hele godset totalfredet.

Preben Schall Holbergs datter, daværende byrådsmedlem og senere minister og folketingsmedlem, Britta Schall Holberg, overtog i 1977 Hagenskov, hvor hun året efter flyttede ind med sin familie.

Hagenskov er fortsat i Holberg-slægtens eje, idet Britta Schall Holbergs søn, advokat Jacob Schall Holberg, der er partner i advokatselskabet Bech-Bruun, København, pr. 1. januar 2009 overtog godset. Overtagelsen fuldførte et generationsskifte, der indledtes med oprettelse af et I/S i 2004.

Britta Schall Holberg varetager stadig den daglige administration, og hun oplyser, at i og med at bygningen er fredet, kan der - primært fra Skov- og Naturstyrelsen - opnås tilskud på cirka 10 procent af udgiften til fornyelsen af taget. De øvrige 90 procent skal ejeren selv betale.   

Fakta om byggeriet

Jørgen Overbys Tegnestue A/S står for projektet med at lægge nyt tag på Hagenskov Slot.

Arbejdet har været udbudt i licitation blandt lokale håndværkere, og det varetages af fem håndværksfirmaer, hjemmehørende i Assens Kommune:

Murer: Murermester Hans Pedersen, Ebberup.

Tømrer: HH Tømrer og Bindingsværk, Haarby.

Snedker: Bruun Bevaring og Restaurering ApS, Assens.

Blikkenslager: Voldbro Smedie & VVS, Voldbro.

Maler: Kamp Malerfirma, Haarby.

Stilladserne er opstillet af Adam Stilladser ApS, Odense SØ.

 

Gylle kræver præcision

Det er tid for såning af raps. Det betyder blandt andet travlhed med nedfældning af gylle, inden rapsen skal sås. Derfor er Skovsgårde Maskinstations nye avancerede Vredo gyllenedfælder i fuldt sving i denne tid.

Friske rabarber og porrer til københavnerne

- Det er lokalproducerede råvarer og den gode historie, der tæller. Ikke nødvendigvis prisen, konstaterer Bjarne Nielsen, der i mange år har levet godt af tre hektar med hver af de to specialafgrøder på sin sandjord i Vester Kærby.

Altid nyeste model på Nordskov

Gennem generationer har seneste model af den danskudviklede mejetærsker høstet afgrøderne på den midtfynske bedrift. Til denne sæson er indkøbt det første eksemplar af MF Ideal 7-modellen, som er skabt på Agco’s udviklingscenter i Randers, men produceres i Italien.

EU-støtte gav kovelfærden et skub

For mælkeproducent Karsten Mikkelsen faldt ønsket om bedre velfærd i stalden sammen med en af EU’s moderniseringsordninger. I dag har forbedringerne givet stigende ydelse. Og landmanden mener, at støtteordningerne skubber landbruget fremad trods bøvl med ansøgningerne.

Uden EU havde vi færre bønder og højere forbrugerpriser

Den fælles landbrugspolitik har understøttet landmændenes indkomst og er også med til at holde forbrugerpriserne nede.

Dyrskuechefen til Lundsgaard

Alex Nielsen er blevet ansat som eventchef for Anexet på godset ved Kerteminde.

Stougaard vil holde regeringen op på klimaløfter

Halmbranchen glæder sig over en klimaambitiøs regering. Men nu skal der handling bag ordene, mener Danske Halmleverandører.

Køng-landmand styrer sin risiko med succes

Hans Raahauge har gode erfaringer med DLG’s risikostyringsværktøj Risk Management.

Plovekspert holder nyt pløjekursus

Landbrugsrådgivning Syd inviterer til pløjekursus ved Ørbæk den 3. september, hvor man kan deltage både med og uden plov.
Side 1 af 34 (667 artikler)Prev1234567323334Next