bannerPos

Farvel til fugtigt frø

- Med eget tørreri og lager kan vi selv have styr på de forskellige afgrøder, påpeger Peder Jonasson, her i den ene af tørreriets tre parallelle afdelinger. De blanke metalstriber i trægulvet er perforerede, så den indblæste luft fordeles jævnt i den afgrøde, der skal tørres.

Tekst og foto: Anders Kurt Simonsen

Freelancejournalist
23-06-2020 08:00
Vestfynsk landmand bygger stor moderne lagerhal med tørreri til korn og frø i nærheden af Turup.

LANDBRUGSBYGGERI Inden for de næste par uger bliver en nyopført bygning med tørreri og lager til korn og specialafgrøder klar til brug ved Møllegårdsvej lidt nord for Turup på Vestfyn.

Bygningen, der er på 1998 m2, rummer tørreri samt lagerplads til 4000 tons korn og 200 tons frø. Bygningen opføres af Toft Entreprise A/S ved Jens Toft, Ringe, og tørreriet leveres og monteres af den fynske afdeling af Sukup Europe/DanCorn.

Bygherren, gårdejer Peder Jonasson, fortæller, at byggeprojektet – som følge af den megen regn i efteråret og vinteren - kom i gang en måned senere end beregnet. Byggeriet startede den 28. februar i år, da det blev muligt at køre på jorden.

Siden er det gået stærkt. Torsdag den 7. maj kunne der holdes rejsegilde, og 15. maj var bygningen lukket for »vind og vejr«. Så selv om byggeriet kom en måned for sent i gang, er det lykkedes at indhente tiden, så tidsplanen kan holdes, og byggeriet og montage af tørreriet er klart til 1. juli.   

Familiesammenhold

Peder Jonasson, der har været selvstændig landmand siden 1991, bor med sin familie på Damgård i Barløse. I mange år, indtil han i 2018 overtog forældrenes gård, Bøgholt i Blangstrup ved Turup, hvor forældrene stadig bor, arbejdede han tæt sammen med sin far, Gert Jonasson.

Den nye tørreri- og lagerbygning, der som nævnt er på 1998 m2 opføres på en grund på adressen Møllegårdsvej 16, cirka en kilometer nord for Turup i Assens Kommune og 500 meter vest for Blangstrupvej. 

Specialafgrøder

Bedriften omfatter i dag 750 ha og en besætning på 900 søer med produktion af 30 kg-grise til salg. Jorden dyrkes med hvede, byg, heraf 100 ha vinterbyg, og havre til fremavl til Danish Agro. Desuden dyrkes et bredt udvalg af specialafgrøder. Blandt andet ærter, ølandshvede, rug til brød samt 60 ha med rødsvingel.

- Alt i alt høster vi ca. 900 ha med én 35 fods mejetærsker, fortæller Peder Jonasson.  Vi laver selv alt foderkorn til grisene, og vi har konceptavl på vårsædafgrøderne. Derfor laver vi tørreri og lager, så vi selv kan have styr på de forskellige afgrøder. Det er kun til vores egne afgrøder, men det vil betyde, at vi er mere frit stillet.

- Selvfølgelig spiller det også ind, at vores søn, Christian, vil være landmand og er interesseret i engang at videreføre bedriften, understreger Peder Jonasson, der fortæller, at hele projektet alt i alt vil koste cirka 6,5 millioner kroner. 

Praktisk indrettet

Den nye kombinerede tørreri- og lagerbygning er udført med stålspær, hvoraf de lodrette på bygningens langsider er udvendige, så de ikke generer trafikken inde i bygningen.

Ydervæggene er betonelementer, de udvendige spær er galvaniserede, og taget er bølgeplader. Dermed er bygningen i så vid udstrækning som muligt vedligeholdelsesfri.

Kippen er udført i et glasmateriale, hvilket giver et godt lys i bygningen. Tillige er kippen og bygningens porte forsynet med forskriftsmæssigt brandopluk, som i tilfælde af ildebrand automatisk åbner, så røggasserne kan komme ud, hvilket minimerer risikoen for eksplosion.

Selve tørreriet er opdelt i tre parallelle afdelinger, hvis perforerede trægulve via to mandshøje luftkanaler kan fordele tørreluften fra to udvendige blæsere, begge med 100 hk elmotor.

I lager-enden af bygningen er en del af gulvet også konstrueret, så der kan blæses – dog kun kold – luft gennem for eksempel en indlagret frøafgrøde.

 

Erfaren byggeentreprenør

Toft Entreprise A/S, Selagervej 5, Ringe, som står for byggeriet af Peder Jonassons tørreri og lagerhal nær Turup, blev i 2017 grundlagt af Jens Toft, som har mange års praktisk erfaring i byggebranchen. Efter at have været medejer af et af Fyns største byggefirmaer, startede han sin egen virksomhed.

Blandt specialerne er total-, hoved- og fagentrepriser, beton-, jord- og kloakopgaver samt serviceopgaver primært inden for erhvervsbyggeri rundt omkring i hele det fynske område.

Jens Toft oplyser blandt andet, at den her omtalte 1998 m2 store tørreri- og lagerhal er den anden af denne type med trægulve, som Toft Entreprise A/S opfører.

Virksomheden beskæftiger 15 fastansatte medarbejdere og benytter sig desuden af nogle underentreprenører.

aks.

0

14.300 kroner for DSV-frø

Sidste år satte frøfirmaets avlere ny rekord i alm. rajgræs med 1.892 kg pr. hektar.

Dyhr står på flere ben

Gudbjerg-virksomheden startede for 50 år siden med reparation af alt fra knallerter til traktorer, biler, lastvogne og entreprenørmaskiner. J. Dyhr A/S er i dag en moderne maskinforretning, hvor værkstedsarbejdet er en stor aktivitet, blandt andet med klargøring og service af lastvogne med kraner.

Lev langsomt og drik vin til

På Skaarupøre Vingaard bliver ingenting forceret i de fredfyldte og intime omgivelser.

Butik og samlingssted i »vintønden«

To gamle vintønder danner rammen om Bente og Carstens gårdbutik, der i to omgange har fået LAG-midler.

Problemplanter op med rod

Selektiv fjernelse af stive bundplanter som pindsvineknop vil gavne både miljø, dyreliv og vandgennemstrømning, lyder det fra erfarne vandløbsfolk, der udfører grødeskæringsforsøget i Assens Kommune.

Vestfynske vandløb med i enestående forsøg

I Assens Kommune kører nu et firårigt projekt, som skal medvirke til en forbedret grødeskæring til gavn for både vandløb, fisk, dyreliv og de omkringliggende arealer.

Dalum tredobler antallet af ansøgere til 10. klasse

Alle stole er optaget, når Dalum Landbrugsskole efter sommerferien byder velkommen til et nyt hold elever i 10. klasse.

Kuhn-maskiner i øko-græs

I det flotte sommervejr var græskaravanen fra Maskinhandler Indkøbsringen forleden nået til Fyn.

Hvem kan løse problemet med krybestrøm?

- Det er ikke holdbart at enkelte besætninger spredt over landet skal stå med sådanne problemer uden der løbende sker en udvikling i opklaringsarbejdet. Vi må appellere til at de berørte myndigheder tager dette mere seriøst op. To LVK-dyrlæger opfordrer til handling og søger hjælp til afdækning af problemer med krybestrøm i en jysk besætning.
Side 1 af 55 (1092 artikler)Prev1234567535455Next