bannerPos

Biogas-leverandører slutter sig sammen

Repræsentanter fra biogas-leverandørforeninger, som i sidste uge var samlet til møde om en ny sammenslutning. Fra venstre ses Bjarne Nielsen, Midtfyns Biogas Amba, Troels Clausen, Nordfyns Biogas Amba, Peter Høj, Midtfyns Biogas Amba, Gert Elbæk, Nordfyns Biogas Amba, Bo Langhede og Martin Lambert Petersen fra BioenergiSyd Amba, Kim Korsgaard Jørgensen, Erling Christensen (formand) og Flemming Skov fra Sønderjysk Biogas Amba, samt Anders Andersen, udviklingschef i SLF, som er den nye sammenslutn

Tekst og foto: Erik Hansen

Redaktør, LandbrugFyn
16-01-2020 08:51
En ny sammenslutning skal sikre leverandører til biogasanlæg bedre afregning og godskrivning af klimaindsatsen.

- Vi skal frem i skoene og have bedre indtjening.

Sådan lød det på et møde i Vojens sidste mandag, hvor repræsentanter fra leverandørforeninger til biogasanlæg fra det sydlige Jylland og Fyn var samlet. Og hvor blev der taget beslutning om stiftelse af en ny sammenslutning, som skal samle leverandørforeninger, der leverer biomasse til biogas.

Initiativtagerne til mødet var Martin Lambert Pedersen, formand for Bioenergi Syd, Erling Christensen, formand for Sønderjysk Biogas og Peter Høj, formand for Midtfyns Biogas.

Repræsentanterne fra leverandørforeningerne var alle meget enige om, at det er »5 minutter i 12« med at få repræsenteret og organiseret landbruget som én samlet enhed og én stemme på biogasområdet.

 

Bedre afregning

- Klima og bæredygtighed er på tidens dagsorden, og biogas er et helt centralt instrument i landbrugets bidrag til løsningerne. Det er således vigtigt, at vi får bedre økonomisk afregning for biomasserne, men også at klimaregnestykket godskrives de enkelte leverandører. Vi landmænd står foran større klimainvesteringer, som skal betales, siger mælkeproducent Peter Høj, Ny Stenderup.

- Udbygningen af biogas går samtidig utroligt stærkt i disse år, og mange landmænd står foran at skulle tage stilling til forskellige leverandørkontrakter fra biogasanlæg, som typisk er ejet af forskellige energikoncerner. Det er her vigtigt, at landmænd får tryghed - og at der sikres optimale betingelser i aftalerne. Vi skal som landmænd også tage vores samfundsansvar og sikre, at så meget biomasse som muligt fremover kommer igennem et biogasanlæg på den mest bæredygtige måde, siger Martin Lambert Pedersen.

 

Organisering på plads

Man vil således samle formændene fra de forskellige leverandørforeninger. De har nu etableret et forretningsudvalg og tilknyttet en sekretær og rådgiver. De vil udvikle det yderligere i den kommende tid, hvor de vil støtte de enkelte leverandørforeninger i forbindelse med beslutninger og forhandlinger i forbindelse med leverandørforhold, fortæller sammenslutningen, der alene skal varetage landbrugets interesser og være dets talerør.

- Vi vil samarbejde med alle øvrige aktører som for eksempel Landbrug & Fødevarer, Seges, universiteter, biogasbranchen og energiselskaberne. Vi har alle et fælles mål om at løfte biogassen til nye højder, siger Erling Christensen fra Bredebro, som blev valget til første formand for Sammenslutningen af landbrugets Biomasseleverandører.

- Flere leverandørforeninger har allerede kontaktet os, og som gerne vil med i sammenslutningen. Dem vil vi hver især tage dialog med som del af det videre arbejde. Vi står allerede som samlet stærk enhed nu, men vi vil gerne have flere leverandørforeninger med her fra starten, siger formanden.

 

 

Sammenslutningen af landbrugets Biomasseleverandører

● Sammenslutningen repræsenterer samlet p.t. 350 landmænd og en leverance på 2.325.000 tons biomasse pr. år.

● Som formand er valgt Erling Christensen, Bredebro. Næstformænd er Martin Lambert Pedersen, Aabenraa og Peter Høj, Ny Stenderup. Sekretær er udviklingschef Anders Andersen, Sønderjysk Landboforening

Vandløbene passes bedre

Generelt er der tilfredshed med kommunernes indsatser, lyder det ved generalforsamlingerne i de lokale vandløbslaug. Kun i Middelfart er der markante problemer på grund af manglende kommunal oprensning.

DLG tjente 36,5 millioner på Fyn

Den fynske grovvareafdeling er forbillede for DLG’s nye landsdækkende struktur.

625 kroner kiloet

Karl Larsen fra Herrested på Østfyn er for femte år i træk først med nye danske kartofler.

Udskyd skatten på ubestemt tid

Særligt for svineproducenter kan der være en skattemæssig gevinst i at omdanne sin virksomhed til et ApS eller A/S. Netop nu kan omdannelsen klares skattefrit, fortæller Velas-skatteekspert.

Virksomme veteraner

2019 var et aktivt og begivenhedsrigt år for Motor og Veterantraktor Klubben Fyn.

Ib Jensen stopper

Fyns Familielandbrug skal vælge ny formand på den kommende generalforsamling.

Vådt år for planteavlen

Efter tørken i 2018 blev 2019 et af de vådeste år nogensinde, fastslog Fyns Familielandbrugs formand på LRS’s planteavlsaften i Svendborg.

Dødeligheden blandt køer og kalve kan nedbringes trods stigning

Seges har med tilskud fra Landdistriktsfonden udviklet værktøjer til at forebygge mod sygdom og skader i besætningerne.

Øget viden og større motivation gør en forskel

Der skal mere systematik og stor selverkendelse til i besætningerne for at gøre noget ved dødeligheden, påpeger Seges.

Fleksible bladgødninger

Flex Fertilizer-systemet tildeler næringsstofferne effektivt til afgrøden og efter aktuelt behov. Samtidig er det en både klima- og miljøvenlig gødningsform.
Side 1 af 45 (895 artikler)Prev1234567434445Next