bannerPos

Har brugt 200.000 kroner på sagen – indtil videre

Stig Bille Brahe Selby har brugt masser af timer og arbejde med dokumentation og erstatningskrav for den to kilometer Baltic Pipe, som kommer til at skære to kilometer gennem Rønningesøgaards jorde.

Tekst og foto: Erik Hansen

Redaktør, LandbrugFyn
21-11-2020 08:13
- Vi er oppe mod en stor magt, og derfor har der været brug for konsulent- og advokatbistand, siger ejeren af Rønningesøgaard. Han har måttet udarbejdet tre høringssvar, og savner som berørt lodsejer opbakning fra Landbrug & Fødevarer.

BALTIC PIPE Stig Bille Brahe Selby viser mappen frem med alle papirer og kort, som han har skrevet og samlet sammen, siden han for godt to år siden blev bekendt med, at Rønningesøgaard ved Langeskov skulle have en kommende stor transmissionsledning mellem det norske gasfelt og Polen gravet ned i markerne.

- Vi har måttet udarbejde tre høringssvar indtil videre. Vi er oppe mod en stor magt, og derfor har jeg måtte hyre både konsulenter og advokat. Desværre er der ingen hjælp at hente hos Landbrug & Fødevarer. I stedet er jeg sammen med 65 andre berørte lodsejere med i den såkaldte Stenderup-gruppen, for at så stærkere mod overmagten.

Den østfynske godsejer vurderer, at han allerede har brugt omkring 200.000 kroner på Baltic Pipe-sagen, og dertil kommer en masse timer med at føre logbog til dokumentation, korrespondance, overvågning osv., som han ikke får en krone for. 

Mange ulemper

Stig Bille Brahe Selby remser nogle af de mange ulemper, som Baltic Pipe-projektet allerede har medført på ejendommen (se faktaboksen).

Og hvad venter så, når gravearbejdet efter planen indledes ved Storebælt nord for Nyborg i marts næste år og bevæger sig videre vestpå.

- Uanset vores indsigelser eller sagsanlæg stopper etableringen af gasledningen, som allerede er godt i gang på Sjælland ikke. Vi må påregne mange gener under arbejdet på vore arealer og området. Og i årene fremover i form af ødelagte marker og dræn for landbrugets vedkommende, og for husejere langs ledningen måske lavere huspriser, forventer godsejeren, der taler af erfaring.

På Rønningesøgaards jorde blev der i 1982 nedgravet seks kilometer naturgasledning og etableret en gasstation. Siden er endnu en kilometer Dong-ledning anlagt, og nu venter yderligere to kilometer gasledning af hidtil usete dimensioner og i et arbejdsbælte på 32 meter bredde.

- Tilbage i 1982 fik vi to kroner pr. kvadratmeter, og med inflation svarer det til de seks kroner, vi er blevet stillet i udsigt for den langt større Baltic Pipe-ledning.

 

Ulemper ved gasledningen

Godsejer Stig Bille Brahe Selby nævner disse eksempler på gener ved den kommende Baltic Pipe-ledning, som kommer til at skære to kilometer gennem Rønningesøgaards marker:

● Brugt i størrelsesorden 200.000 kroner indtil videre på høringssvar, logbog, dokumentation, møder, korrespondance, erstatningskrav, bistand fra konsulenter og advokater

● Strukturskader i markerne og markveje

● Nødvendige ændringer af markplan, så der ikke længere kan dyrkes kartofler på arealerne

● Dræn klippes over, og nedsat funktion måske om 10 år skal bevises af lodsejer

● Ved forundersøgelserne fund af 3.000 år gammel boplads fra bronzealderen med månedlange udgravninger til følge. Ledningsføringen bibeholdes lige gennem det pågældende område

● Arbejdet vil i to måneder nødvendiggøre omkørsel til og fra ejendommen (spærring af off. vej)

● Forundersøgelser og gravearbejde forstyrrer vildt og natur – jagt er en vigtig indtægtskilde for herregården

● Fredskov, som skærmer ottekantet gravkapel i skoven og Vomme Sø fra motorvej og landevejen, var i første omgang dømt til give plads for gasledningen. Med Kerteminde Kommunes bistand er fældningen droppet

 

0

Københavnerne hyldede fremtidens landmænd

Torben Povlsen glæder sig over den overvældende opbakning til produktionsdanmark ved demonstrationerne forrige lørdag. Han var selv på talerstolen ved Langelinie.

Ingen landbrugsstøtte til at droppe CO2-udledende marker

Det kan give stor klimagevinst at tage lavbundjorde ud af produktionen, men EU-Parlamentet vil ikke give landbrugsstøtte til det.

Venstre: - Den grønneste landbrugsreform nogensinde

Nye økoordninger kan fremme nye udviklingsmuligheder for dansk landbrug, siger V-parlamentsmedlem Asger Christensen.

Økologisk Landsforening: - Bedre end den gamle landbrugsstøtteordning

Nye regler om økoordninger for landbrugsstøtten belønner indsatser for fælles samfundsgoder for alle EU’s borgere, siger politisk chef i ØL, Sybille Kyed.

Unge var klar til at hjælpe

Sønnens landbrugsskolekammerater og venner bidrog fra tidlig morgen til sen aften, da de mange mink på Ellinge Minkfarm skulle aflives.

Har brugt 200.000 kroner på sagen – indtil videre

- Vi er oppe mod en stor magt, og derfor har der været brug for konsulent- og advokatbistand, siger ejeren af Rønningesøgaard. Han har måttet udarbejdet tre høringssvar, og savner som berørt lodsejer opbakning fra Landbrug & Fødevarer.

- Vi bliver fuldstændig kørt over

Stig Bille Brahe Selby, der får to kilometer gasledning gravet ned i Rønningesøgaards marker, føler sig krænket over erstatningen og hele sagsforløbet for projektet, der skal sikre norsk naturgas til en polsk købmandsforretning, som han udtrykker det.

Kartoffelprojektet kulet ned

- Det kunne have blevet et rigtigt spændende projekt for os landmænd at samarbejde om, lyder det fra en ærgerlig initiativgruppe bag de nu kuldsejlede planer om en fynsk kartoffelmelsfabrik.

Kold College afholder alternativt åbent hus

Lørdag den 21. november er der mulighed for privat rundvisning på de tre uddannelsesgrene, der tilbydes på Kold College. Man skal blot booke tid på skolens hjemmeside.
Side 1 af 63 (1253 artikler)Prev1234567616263Next