bannerPos

Fynboer besøgte sjællandsk gods

Den 33-årige godsejer Jacob de Neergaard fortalte om Gyldenholm Gods historie og fremtidige planer til de fynske gæster.

Henriette Lemvig

Fagjournalist
02-06-2019 08:00
På vej hjem fra frødagen på Stevns fik Gyldenholm Gods ved Slagelse besøg af 45 interesserede Centrovice-landmænd.

45 medlemmer fra Centrovice var i forrige uge på besøg på Gyldenholm Gods ved Slagelse. Det skete på hjemmeturen fra Store Frødag på Stevns.

Gyldenholm Gods driver cirka 800 hektar planteavl inklusiv forpagtninger og cirka 700 hektar skov mellem Slagelse og Fuglebjerg. Godset drives konventionelt på en egn med flad jord, primært bestående af stiv lerjord, og der dyrkes hvede, vinterbyg, vinterraps, sukkerroer og konservesærter. 

Godsets forvalter Herluf Pilgaard-Sørensen, der med en fortid som elev på Dalum Landbrugsskole kendte flere af deltagerne, viste dele af arealet frem og fortalte om tankerne bag dyrkningen.

Matriceanlæg for efterafgrøder

Der blev endvidere tid til at besigtige godsets matriceanlæg, der er planlagt til at skulle tage 40-50 procent af kvælstoffet ud af drænvandet.

- Vi afvander 120 hektar til anlægget, og der bliver taget prøver af vandet, både når det kommer ind i anlægget, og når det ledes ud igen, så vi er spændte på, hvilken virkning det kommer til at have på sigt. 

- Kan driftsomkostningerne gå lige op med de efterafgrøder, vi forhåbentlig bliver godskrevet på grund af anlægget, så er det jo en udmærket løsning, sagde Herluf Pilgaard-Sørensen.

Da Centrovice besøgte Gyldenholm var de netop i gang med at få sået konservesærter.

- Det er lidt til den sene side, men det kan sagtens gå, vurderede godsforvalteren og understregede, at ærterne ligger på linje med en god hvede, og at det er en fantastisk forfrugt til ejendommens øvrige afgrøder.
 

Regler for nødslagtning præciseres

Kreaturer må kun slagtes på marken ved akut tilskadekomst eller hvis et vildt dyr på slagteriet vil kunne være til fare for sig selv og sine omgivelser.

Handelsgigant i højt gear

Gasa Group er blandt de helt store spillere på det europæiske blomstermarked, og med det nye domicil i Odense er den fynske handelsvirksomhed gearet til fremtiden.

Fordel for følgeerhverv

EU’s støttekroner har med udvidelsen af Lars Iversens bedrift også åbnet for flere arbejdspladser.

Miljøtilskud har styrket landmands overlevelsesevne

Lars Iversens kvægbrug er blevet rustet bedre til fremtiden af myndighedskrav til dyrevelfærd og miljø.

Fynsk Kvæg har fået ny formand

Næstformand Peter Høj tager over efter Lars Iversen, der siden år 2000 var været de fynske kvægbrugeres førstemand.

Udfordringer og muligheder i grovfoder

Fynske majsmarker og attraktive græssorter var i fokus, da Kvægrådgivning Danmark sammen med DLG forleden inviterede til grovfodermøde hos mælkeproducent Palle Bjerggaard Hansen i Såderup på Østfyn.

Fra kultur til køer

Den tidligere kulturchef i Odeon er ansat som ny dyrskuechef.

Blev selvstændig uden bankens hjælp

Banken sagde nej, og så måtte den unge Thomas Bæk Jensen gøre det selv. Købe et slidt husmandssted, etablere malkerum og købe 40 køer. I dag sidder han for bordenden på Kjærholm – en mælkeproduktionsejendom med plads til knap 300 malkekøer.

Gør plads til næste års blomsterstriber

Det er en god idé at tænke de populære sommerblomster ind i efterårsarbejdet, opfordrer maskinstationsejer Bjarne Nygaard.

Rytteriet opfylder rytterens ønsker

Eva Overgaard har pr. 30. august fået indfriet drømmen om at blive selvstændig erhvervsdrivende, og byder nu hestefolket velkommen til et bredt udvalg af rideudstyr i »Rytteriet«, der har til huse i snedkeriet på Valdemars Slot.
Side 1 af 36 (704 artikler)Prev1234567343536Next