bannerPos

Entreprenører og patrioter i pilotprojekt om gradueret jordbrug

Maskinstationer skal spille en større rolle i forbindelse med gradueret jordbrug i fremtiden. Det er tankerne bag et pilotprojekt, som DM&E har startet op sammen med Patriotisk Selskab.

Tekst og foto: Henning K. Andersen

Journalist
21-03-2019 10:39
DM&E lancerer sammen med Patriotisk Selskab et pilotprojekt om gradueret jordbrug med fokus på maskinstationen som essentiel samarbejdspartner.

Danske Maskinstationer & Entreprenører (DM&E) og Patriotisk Selskab lancerer et nyt pilotprojekt, der skal give maskinstationer og landmænd erfaring med præcisionsjordbrug, herunder gradueret jordbrug. Målet med pilotprojektet er bl.a. at inddrage maskinstationen som sparringspartner til gradueringen af landmandens markproduktion.

Man kan i løbet af få år forvente, at præcisionsjordbrug kan blive et politisk krav for, at landbruget fortsat må anvende samme mængde hjælpestoffer som gødning og planteværn, som man gør i dag. 
Derfor giver det mening allerede nu at skabe sine erfaringer om management og tekniske forhold. Derfor inviterede DM&E den 28. februar tyve maskinstationer til møde vedr. et nyt pilotprojekt om gradueret jordbrug.

- Selve ideen bag pilotprojektet går ud på at inddrage maskinstationens viden om landmandens arealer til at lave disse gradueringskort. Maskinstationen skal altså bidrage med den viden, som konsulenten ikke har. Det er praktiske ting, som er sket i marken såsom; hvor er de våde pletter, steder med kørselsskader, og hvor er der normalt risiko for lejesæd, fortæller Gerth Petersen Holm, der er agro-konsulent i Danske Maskinstationer og Entreprenører.

En vigtig del af maskinstationens fremtid 
DM&E forventer, at gradueret jordbrug i fremtiden vil blive en langt større del af maskinstationens hverdag. Allerede nu er der flere pilotprojekter i gang med henblik på at indsamle viden om miljøpåvirkningen i forhold til udledningen af næringsstoffer

Hvis disse igangværende pilotprojekter viser et positivt resultat, vil disse fremadrettet blive et aktivt virkemiddel for miljøforbedrende tiltag.    
DM&E ønsker derfor at gøre sine egne erfaringer, således at brancheforeningen kan rådgive sine medlemmer bedst muligt. Derfor har foreningen indgået et samarbejde med Patriotisk Selskab vedrørende emnet. 

- Idéen er at inddrage maskinstationen i denne planlægning på de ejendomme, hvor landmanden ikke har interessen i markbruget, og derved overlader dette til konsulenten og maskinstationen. Det vil blive planteavlskonsulenten, som har rådgiveransvar for, at selve gradueringskortet bliver lavet rigtigt. Derved er der ikke forbundet nogen større risiko til maskinstationen, siger Gerth Petersen Holm.

Maskinstationen essentiel sparringspartner
DM&E har i dette pilotprojekt et stort fokus på at inddrage maskinstationen som sparringspartner til gradueringen af landmandens markproduktion. Det betyder, at maskinstationen skal spille en større rolle, udover at være det udførende led. 

- DM&E ser gerne, at maskinstationerne skal blive en aktiv del af dette tiltag. De har ekspertisen ved erfarne og motiverede medarbejdere. Desuden anvender mange af vores medlemsvirksomheder allerede det udstyr, som kan monitorere, samle og analysere data om markens forhold, siger Gerth Petersen Holm.

DM&E oplyser, at der i dette pilotprojekt desuden lægges vægt på, at maskinstations medarbejdere skal inddrages i ansvaret om, hvad der foregår i marken og aktivt registrere forholdene på jordene.

- Vi opfordrer til, at maskinstationsejerne skal motivere deres medarbejderne som piloter til at tage ansvar for markens tekniske forhold, fortæller Gerth Petersen Holm, der kan fortælle at mødet var en succes.

- Interessen for projektet er vakt. Det næste der skal ske er, at vi skal i dialog med nogle landmænd, som har interessen for at sætte projektet i gang, afslutter han.

Ib Jensen stopper

Fyns Familielandbrug skal vælge ny formand på den kommende generalforsamling.

Vådt år for planteavlen

Efter tørken i 2018 blev 2019 et af de vådeste år nogensinde, fastslog Fyns Familielandbrugs formand på LRS’s planteavlsaften i Svendborg.

Dødeligheden blandt køer og kalve kan nedbringes trods stigning

Seges har med tilskud fra Landdistriktsfonden udviklet værktøjer til at forebygge mod sygdom og skader i besætningerne.

Øget viden og større motivation gør en forskel

Der skal mere systematik og stor selverkendelse til i besætningerne for at gøre noget ved dødeligheden, påpeger Seges.

Fleksible bladgødninger

Flex Fertilizer-systemet tildeler næringsstofferne effektivt til afgrøden og efter aktuelt behov. Samtidig er det en både klima- og miljøvenlig gødningsform.

Energinet kom i dobbeltild i Davinde

Der blev skudt på Energinet både fra lodsejere og miljøforkæmpere under et møde om Baltic Pipe-gasledningen i Davinde Forsamlingshus.

35 millioner fra Danish Agro

Andelsgrovvareselskabet havde sidste år rekordomsætning og et overskud før skat på 402 millioner kroner.

Tysk sag kostede DLG dyrt

Tørken i sommeren 2018 kostede DLG et trecifret millionbeløb på bundlinjen i regnskabet. I 2019 er det en konkurrencesag fra Tyskland, som koster koncernen 119 millioner kroner.

Oplagt for de unge

DM&E Fyns nye formand opfordrede ved generalforsamlingen medlemmerne til at tage flere elever ind i virksomheden.

Formandsskifte i Fyns LandboUngdom

Da Fyns LandboUngdom for nylig afholdt Årssamling, inkluderede det en overlevering af formandsposten. Den afgående formand Frederik Petersen går efter post i LandboUngdoms landsledelse.
Side 1 af 45 (890 artikler)Prev1234567434445Next