bannerPos

Entreprenører og patrioter i pilotprojekt om gradueret jordbrug

Maskinstationer skal spille en større rolle i forbindelse med gradueret jordbrug i fremtiden. Det er tankerne bag et pilotprojekt, som DM&E har startet op sammen med Patriotisk Selskab.

Henning K. Andersen

Journalist
21-03-2019 10:39
DM&E lancerer sammen med Patriotisk Selskab et pilotprojekt om gradueret jordbrug med fokus på maskinstationen som essentiel samarbejdspartner.

Danske Maskinstationer & Entreprenører (DM&E) og Patriotisk Selskab lancerer et nyt pilotprojekt, der skal give maskinstationer og landmænd erfaring med præcisionsjordbrug, herunder gradueret jordbrug. Målet med pilotprojektet er bl.a. at inddrage maskinstationen som sparringspartner til gradueringen af landmandens markproduktion.

Man kan i løbet af få år forvente, at præcisionsjordbrug kan blive et politisk krav for, at landbruget fortsat må anvende samme mængde hjælpestoffer som gødning og planteværn, som man gør i dag. 
Derfor giver det mening allerede nu at skabe sine erfaringer om management og tekniske forhold. Derfor inviterede DM&E den 28. februar tyve maskinstationer til møde vedr. et nyt pilotprojekt om gradueret jordbrug.

- Selve ideen bag pilotprojektet går ud på at inddrage maskinstationens viden om landmandens arealer til at lave disse gradueringskort. Maskinstationen skal altså bidrage med den viden, som konsulenten ikke har. Det er praktiske ting, som er sket i marken såsom; hvor er de våde pletter, steder med kørselsskader, og hvor er der normalt risiko for lejesæd, fortæller Gerth Petersen Holm, der er agro-konsulent i Danske Maskinstationer og Entreprenører.

En vigtig del af maskinstationens fremtid 
DM&E forventer, at gradueret jordbrug i fremtiden vil blive en langt større del af maskinstationens hverdag. Allerede nu er der flere pilotprojekter i gang med henblik på at indsamle viden om miljøpåvirkningen i forhold til udledningen af næringsstoffer

Hvis disse igangværende pilotprojekter viser et positivt resultat, vil disse fremadrettet blive et aktivt virkemiddel for miljøforbedrende tiltag.    
DM&E ønsker derfor at gøre sine egne erfaringer, således at brancheforeningen kan rådgive sine medlemmer bedst muligt. Derfor har foreningen indgået et samarbejde med Patriotisk Selskab vedrørende emnet. 

- Idéen er at inddrage maskinstationen i denne planlægning på de ejendomme, hvor landmanden ikke har interessen i markbruget, og derved overlader dette til konsulenten og maskinstationen. Det vil blive planteavlskonsulenten, som har rådgiveransvar for, at selve gradueringskortet bliver lavet rigtigt. Derved er der ikke forbundet nogen større risiko til maskinstationen, siger Gerth Petersen Holm.

Maskinstationen essentiel sparringspartner
DM&E har i dette pilotprojekt et stort fokus på at inddrage maskinstationen som sparringspartner til gradueringen af landmandens markproduktion. Det betyder, at maskinstationen skal spille en større rolle, udover at være det udførende led. 

- DM&E ser gerne, at maskinstationerne skal blive en aktiv del af dette tiltag. De har ekspertisen ved erfarne og motiverede medarbejdere. Desuden anvender mange af vores medlemsvirksomheder allerede det udstyr, som kan monitorere, samle og analysere data om markens forhold, siger Gerth Petersen Holm.

DM&E oplyser, at der i dette pilotprojekt desuden lægges vægt på, at maskinstations medarbejdere skal inddrages i ansvaret om, hvad der foregår i marken og aktivt registrere forholdene på jordene.

- Vi opfordrer til, at maskinstationsejerne skal motivere deres medarbejderne som piloter til at tage ansvar for markens tekniske forhold, fortæller Gerth Petersen Holm, der kan fortælle at mødet var en succes.

- Interessen for projektet er vakt. Det næste der skal ske er, at vi skal i dialog med nogle landmænd, som har interessen for at sætte projektet i gang, afslutter han.

Regler for nødslagtning præciseres

Kreaturer må kun slagtes på marken ved akut tilskadekomst eller hvis et vildt dyr på slagteriet vil kunne være til fare for sig selv og sine omgivelser.

Handelsgigant i højt gear

Gasa Group er blandt de helt store spillere på det europæiske blomstermarked, og med det nye domicil i Odense er den fynske handelsvirksomhed gearet til fremtiden.

Fordel for følgeerhverv

EU’s støttekroner har med udvidelsen af Lars Iversens bedrift også åbnet for flere arbejdspladser.

Miljøtilskud har styrket landmands overlevelsesevne

Lars Iversens kvægbrug er blevet rustet bedre til fremtiden af myndighedskrav til dyrevelfærd og miljø.

Fynsk Kvæg har fået ny formand

Næstformand Peter Høj tager over efter Lars Iversen, der siden år 2000 var været de fynske kvægbrugeres førstemand.

Udfordringer og muligheder i grovfoder

Fynske majsmarker og attraktive græssorter var i fokus, da Kvægrådgivning Danmark sammen med DLG forleden inviterede til grovfodermøde hos mælkeproducent Palle Bjerggaard Hansen i Såderup på Østfyn.

Fra kultur til køer

Den tidligere kulturchef i Odeon er ansat som ny dyrskuechef.

Blev selvstændig uden bankens hjælp

Banken sagde nej, og så måtte den unge Thomas Bæk Jensen gøre det selv. Købe et slidt husmandssted, etablere malkerum og købe 40 køer. I dag sidder han for bordenden på Kjærholm – en mælkeproduktionsejendom med plads til knap 300 malkekøer.

Gør plads til næste års blomsterstriber

Det er en god idé at tænke de populære sommerblomster ind i efterårsarbejdet, opfordrer maskinstationsejer Bjarne Nygaard.

Rytteriet opfylder rytterens ønsker

Eva Overgaard har pr. 30. august fået indfriet drømmen om at blive selvstændig erhvervsdrivende, og byder nu hestefolket velkommen til et bredt udvalg af rideudstyr i »Rytteriet«, der har til huse i snedkeriet på Valdemars Slot.
Side 1 af 36 (704 artikler)Prev1234567343536Next