bannerPos

Bump på vejen mod roesåningen

KWS etablerer fem frødepoter til udlevering af suppleringsfrø i såperioden. Her Jacob Jensen ved frødepotet Rågeskovgård ved Dannemare på Vestlolland.
21-03-2020 12:47

Dispensationen for Gaucho blev så forsinket, fordi der gik politik i sagen.

Af konsulent Elo West Larsen, KWS Scandinavia A/S

SUKKERROER Når denne udgave af LandbrugØst er på gaden, er roesåningen formentlig så småt i gang. Vejen til roesåningen 2020 har ikke været nogen lige vej, og der må også siges at have været nogle væsentlige bump at skulle passere siden efteråret 2019.

Da miljøminister Lea Wermelin (S) meddelte sin indstilling til dispensation for Gaucho i løbet af november sidste år, var der udbredt tilfredshed blandt danske sukkerroedyrkere.

Udviklingen skulle vise sig at involvere Rigsrevisionen, som anklagede ministeriet for lemfældig dispensation håndtering, ikke kun når det gjaldt Gaucho, men også for en række andre plantebeskyttelsesmidler.

Nordic Sugar og ikke mindst chef for Agricenter Bo JM Secher har kæmpet en brav kamp for at dispensationen skulle falde i hak til gavn for dansk roedyrkning.

Og det kunne se ud som nøl i de statslige institutioner, men sandheden er, at Miljøstyrelsen faktisk har arbejdet meget ihærdigt for at få dispensationen igennem, fordi man i og for sig sagtens kunne gennemskue og forstå de anførte argumenter til fordel for Gaucho.

Det egentlige problem synes snarere at være, at der gik politik i sagen. Og når det sker, er det ofte, at al logik ophører. Vi fik dispensationen onsdag den 11. marts. Og så var det bare at klø på med frøproduktionen.

Fem frødepoter

Grundet det sene tidspunkt for dispensation har KWS følt sig nødsaget til at involvere roedyrkere selv i forhold til tidsterminer for levering af roefrø.

Nordic Sugar var klar i kommunikationen, roefrøet skulle være leveret inden midten af marts, så det var allerede produceret, da dispensationen tikkede ind. I to omgange har KWS spurgt til ønsket om at fastholde Gaucho-bestilling – med den pris at frøet ville komme lidt senere.

I to omgange er der nu leveret Force-bejdset frø fra KWS, og den sidste leverance bliver med Gaucho – den forventes at være leveret i slutningen af marts.

Vi synes, der er udvist al den fleksibilitet, man kunne tænke sig i denne sag. KWS er vedblevet med at holde fast i muligheden for at levere Gaucho, og der er blevet leveret roefrø til den tid, der er blevet lovet.

Som en ekstra fleksibilitet har KWS som noget nyt taget initiativ til at etablere fem frødepoter rundt omkring i roelandet. I disse frødepoter vil roedyrkere i løbet af såperioden have mulighed for at afhente suppleringsfrø af sorterne Daphna og Selma KWS. Begge sorter vil være bejdset med Force 20 SC.

Gaucho versus Force

Som en afslutning på hele denne historie kunne det måske være relevant at repetere, hvad der er op og ned i diskussionen om Gaucho versus Force.

Der skal ikke herske tvivl om, at Gaucho er det bedste af de to bejdsemidler – set ud fra et økonomisk perspektiv. Men så dårlig er Force nu heller ikke. Det der kendetegner Force er, at det ikke er systemisk.

Det betyder, at midlet kun virker i jordmediet omkring den spæde roeplante. Skulle der forekomme angreb af for eksempel runkelroebiller over jordoverfladen bliver disse ikke bekæmpet af Force. Det samme gælder forekomster af trips i det tidlige kimbladstadie.

Og det er åbenlyst, at Force ikke har effekt over for bladlus senere på foråret/sommeren. Det kan derfor betyde nogle få ekstra sprøjtninger i marken.

Erfaringer fra andre lande viser at skadedyrsbestanden de første par år med Force-bejdsning ikke er helt så problematisk som man måske kunne frygte.

0

Skovejernes iver overstiger Folketingets bevillinger

Biodiversitet tager meget længere tid at frembringe, end politiker og andre folk tror, konstaterer skovfoged i HedeDanmark Leif Lauridsen.

Har kun skoven til låns

I skovbrug sår fædre, for at sønner kan høste. Sådan har også naturpleje i skoven flere generationer som tidsperspektiv.

Bukkejagten er belønningen for en god forvaltning af områdets råvildt

Jagtfaglig chef peger på en voldsom underhøstning af hundyr og unge dyr, når de fynske jægere skyder to bukke ud af rådyr.

Det Fynske Dyrskue sælger støtteaktier

Arrangørerne håber på økonomisk hjælp til et endnu større skue næste år.

Nordfyn tror på storken

Alt tyder på, at storken er på vej tilbage til Danmark. Kendt storkeekspert »møblerede« forleden to storkereder på taget af Oregaard.

Intet skue på Brahetrolleborg i år

På grund af den verdensomspændende coronakrise er årets Brahetrolleborg Heste- og Ponyskue aflyst.

Danskerne køber fleste øko-varer

Sidste år steg salget med ni procent og Landbrug & Fødevarer forudser, at danskernes lyst til økologiske fødevarer vil fortsætte i 2020.

Agernæs Øko udvider det økologiske areal

De nuværende 200 hektar udvides med 120 hektar over de næste fem år.
Side 1 af 52 (1022 artikler)Prev1234567505152Next