bannerPos

Alle ejendomme er unikke

Det kan måske være svært at få øje på det unikke, men det er der. Her ses samme bolig efter en renovering.
09-08-2020 08:39

Skal de gamle bygninger rives ned eller skal de renoveres og have nyt liv i form af anden anvendelse? Skal det aldrende stuehus bevares og gennem en renovering bringes op til nutidens standard i forhold til indretning, energi og komfort? Det er ofte stillede spørgsmål og kræver en grundig vurdering, inden der kan gives et klart svar.

GENNEMGANG Det kan måske være svært at få øje på det unikke, men det er der. Sådan lyder det fra Anna Grethe P. Aggerholm, der er arkitekt og bygningsingeniør ved Velas Byg.

- Det vil ofte kræve en større eller mindre indsats at få det unikke frem og der ligger ofte mange overvejelser, følelser og historier til grund for den beslutning, der bliver taget til sidst, siger hun.

Der er gennem tiden sket en rivende udvikling i landbrugenes produktionsformer, hvilket har medført, at en stor del af de landbrugsbygninger og anlæg, der blev etableret før 1980, nu står tomme.

Bevar eller riv ned?

Nedslidte og faldefærdige bygninger pynter ikke på en ejendom og kun de anvendelige bygninger samt dem man ved man kommer til at bruge, skal efter Anna Grethe P. Aggerholms mening bevares.

En nedrivning af overflødiggjorte driftsbygninger og renovering af de bevarede, vil kunne øge ejendommens værdi i forbindelse med et eventuelt salg, men i høj grad også øge livskvaliteten hos dem, der vælger at blive boende efter at dyrene er sat ud af staldene.

- Stuehusene har ofte været nedprioriteret fordi energien og ressourcerne er brugt på driften. Børnene og medhjælpere har gennem årene sat deres præg på huset, der således er godt brugt. Her skal der også en grundig vurdering og overvejelse til, for at finde ud af om det giver mening at bruge penge på en renovering eller man hellere skal bygge et nyt, siger hun.

Der stilles mange krav og ønsker til det nutidige og moderne stuehus alt afhængig af, hvem man er. Vejen til at få netop det man drømmer om, kan være lang og snørklet, men også utrolig spændende. Det behøver ikke være kompliceret, for det er, hvad man gør det til, lyder det.

- I nogen tilfælde er det stedet med omgivelserne, naturen, udsigten og så videre der er det unikke og her må man starte helt på en frisk. Det giver mange muligheder og det er også her vigtigt at få lagt en god plan, forklarer Anna Grethe P. Aggerholm.

De svære beslutninger

Er man tredje eller fjerde generation på gården, kan det være tungt at føle, at man nedriver familiens traditionsrige gård, selvom den er fugtig og gennemgående færdig.

- Her kan vi få en drøftelse om, hvordan man igennem mottoet at forandre for at bevare, kan skabe nye rammer med respekt for de gamle igennem materialer eller en bestemt retning, siger Anna Grethe.

Hvis man står ved en skillevej og skal træffe nogle af ovenstående valg, er en dybdegående snak om værdier, krav, håb og drømme for fremtiden altafgørende for at træffe den rigtige beslutning, opfordrer Velas.

- At få det unikke frem understøtter vækst og liv i landdistrikterne og vil bringe glæde hos alle, siger Anna Grethe.

teba

0

Magnum ved motorvejen på Vestfyn

Flemløse Maskinforretning præsterede den nye opdaterede Case IH Magnum og en række redskaber ved et tilløbsstykke på et markareal langs motorvejen på Vestfyn.

Store nyheder i marken

I de seneste uger er flere traktornyheder vist frem ved lokale markdemonstrationer.

John Deere med fire bælter

Også John Deere har på det seneste været i marken med nyheder. Det foregik ved et arrangement ved Fredericia.

Claas på bælter

Bælter fra mejetærskere gør stortraktor smal og mere komfortabel. Ringe Maskinforretning viste for første gang Agritechnica-nyheden frem ved demonstration på Hudevad Vestergård.

CAP-reformen ventes først i kraft fra 2023

Danske landmænd får nedsat deres grundbetaling fra i 2021, også selvom det trækker længere ud med aftalen om en ny programperiode for EU’s landbrugspolitik.

Frøforsøg for mere vildt og biodiversitet

Velas ser gode resultater af forsøg med frøblandinger skræddersyet til at trække insekter og markvildt til bedriften.

Det er stadig spændende at være landmand

Ifølge L&F’s seneste undersøgelse bliver landbrugets omdømme i det danske samfund stadig bedre. Det fastslog Ib W. Jensen i sin sidste beretning som formand for Fyns Familielandbrug, hvor vandløb, miljø og klima var centrale emner.

Udenlandske juletræskøbere måtte blive hjemme

Besøgstallet var på grund af coronaen halveret ved årets messe i Langesøskoven.

Grundlæggende uenighed om grundbetalingen til landmændene

Landbrug & Fødevarer vil have begrænset indhug i grundbetalingen mest muligt. Økologisk Landsforening ønsker den helt afskaffet til fordel for grønne belønningsordninger.
Side 1 af 59 (1170 artikler)Prev1234567575859Next