bannerPos

Snitter måler græsudbytte til grovfoderlageret

Græssnitteren laver målinger på, hvor meget græs, der kommer ind på lage hos landmand Eigil Miang ved Rødding.
04-08-2020 14:12

SLF arbejder sammen med Seges og flere landboforeninger om at højne grovfoderproduktionen fra mark til lager. Landmand Eigil Miang ved Rødding deltager i projektet, og for få uger siden fik han snittet græs, der blev målt til brug for lagerregistrering.

GRÆSAFGRØDER På markerne tæt ved Ribergaard ved Rødding er Maskinstation Rostgaard i fuld gang med at snitte græs. Samtidig laver græssnitteren målinger på, hvor meget græs, der kommer ind på lager.

Landmand Eigil Miang har sagt ja til at deltage i Seges projektet, da han gerne vil have et overblik over, hvad de enkelte marker har givet af udbytter og samtidig få overblik over kvaliteten.

Jeg har brug for at vide, hvilke marker, der giver mest. Har jeg fx en mark med et lavt udbytte, så kan jeg se, at den skal omlægges til en anden afgrøde næste år. Giver den et fornuftigt udbytte, så kører vi videre med græs næste år, siger Eigil Miang.

Eigil har ingen brovægt selv, og derfor gav det god mening for ham at få udbyttet registreret via maskinstationen. Derfor gik han med i digitaliseringsprojektet, der har fået navnet Grovfoder 4.0.

Eigil Miang driver Rundkærgård med 350 malkekøer og 350 kalve til opdræt. Han dyrker 275 hektar – heraf er 87 hektar udlagt til græs.

 

Optimering af udbytte og markplaner

Både SLF og Rostgaard Maskinstation kan se, at udbyttemåling og lagerstyring er vejen frem, hvis landmændene skal blive bedre til at optimere deres udbytter. Planteavlskonsulent i SLF, Carsten Clausen Kock forklarer:

- Modsat stalden, hvor vi har masser af data på køerne, har vi næsten ingen informationer om de enkelte markers udbytte eller for den sags skyld variation inden for marken. I jagten på højere udbytter og de bedste kvaliteter er det vigtigt at have mange flere informationer om marken. Det vil forandre vores måde at betragte markerne på.

- Det er rigtigt godt at se, hvordan Rostgaard Maskinstation nu i flere år er gået foran med at registrere udbytter, fortæller han.

Fra I år har de NIR-sensorer på alle deres snitterne, som populært sagt gør maskinen til et kørende analysebureau. Den afleverer data med grønmasse og tørstofprocent direkte ned i dansk markdatabase, hvor landmanden så kan se dem i Farmtracking eller Cropmanager. SEGES arbejder intensivt på at udvikle kalibreringer, som også gør det muligt at måle protein, sukker, askeindhold osv. med NIR-sensoren.

- Der er fortsat små forhindringer i vejen frem mod en fuldautomatisk udbytteopgørelse, men opfordringen er at man som landmand går i dialog med ens maskinstation om, hvordan man får udbytteregistrering op at køre så automatisk og præcist som muligt. For få år siden snakkede vi meget om faste kørespor i græsmarken, og det kører rigtig godt i dag. Nu er det tid til næste skridt med NIR sensor, siger Carsten Clausen Kock.

 

Foder- og lagerstyring

Hjemme på gården kan Eigil styre lagerbeholdningen, da han har vægt på fodervognen og dermed kan måle hver gang, han tager foder til dyrene. 

- Når jeg så skal lave foderplan næste gang, ved jeg, om jeg har nok, og om det kan hænge sammen, eller om jeg skal ud at købe supplerende foder, siger Eigil Miang, der er spændt på at se næste år, hvor helt præcist udbyttemålingen har ramt rigtigt.

 

jba

0

Magnum ved motorvejen på Vestfyn

Flemløse Maskinforretning præsterede den nye opdaterede Case IH Magnum og en række redskaber ved et tilløbsstykke på et markareal langs motorvejen på Vestfyn.

Store nyheder i marken

I de seneste uger er flere traktornyheder vist frem ved lokale markdemonstrationer.

John Deere med fire bælter

Også John Deere har på det seneste været i marken med nyheder. Det foregik ved et arrangement ved Fredericia.

Claas på bælter

Bælter fra mejetærskere gør stortraktor smal og mere komfortabel. Ringe Maskinforretning viste for første gang Agritechnica-nyheden frem ved demonstration på Hudevad Vestergård.

CAP-reformen ventes først i kraft fra 2023

Danske landmænd får nedsat deres grundbetaling fra i 2021, også selvom det trækker længere ud med aftalen om en ny programperiode for EU’s landbrugspolitik.

Frøforsøg for mere vildt og biodiversitet

Velas ser gode resultater af forsøg med frøblandinger skræddersyet til at trække insekter og markvildt til bedriften.

Det er stadig spændende at være landmand

Ifølge L&F’s seneste undersøgelse bliver landbrugets omdømme i det danske samfund stadig bedre. Det fastslog Ib W. Jensen i sin sidste beretning som formand for Fyns Familielandbrug, hvor vandløb, miljø og klima var centrale emner.

Udenlandske juletræskøbere måtte blive hjemme

Besøgstallet var på grund af coronaen halveret ved årets messe i Langesøskoven.

Grundlæggende uenighed om grundbetalingen til landmændene

Landbrug & Fødevarer vil have begrænset indhug i grundbetalingen mest muligt. Økologisk Landsforening ønsker den helt afskaffet til fordel for grønne belønningsordninger.
Side 1 af 59 (1170 artikler)Prev1234567575859Next