bannerPos

Faring vakte opsigt

Det var et tilløbsstykke, ikke mindst for børnefamilierne, da en af Holmelunds 1.000 søer farede midt under Åbent Landbrug-arrangementet.

Tekst og foto: Erik Hansen

Redaktør, LandbrugFyn
19-09-2019 11:37
På Holmelund i Dømmestrup stimlede børn og voksne sammen, da en af bedriftens 1.000 søer fødte et kuld pattegrise midt under »Åbent Landbrug«.

I alt var der 85.000 besøgende, da Landbrug & Fødevarer på 62 bedrifter landet over afviklede »Åbent Landbrug«-arrangementet den tredje søndag i september.

På Fyn havde byfamilier og de øvrige gæster lejlighed til både at besøge en svineproduktion, to kvæggårde, en frugtplantage og to landbrugsskoler.

Største besøgstal var på Hofmansgave på Nordfyn, hvor 1.800 gæster besøgte kvægstalden og så stiftelsens minivådområde. Hos Gitte og Carsten Hedegaard på Christiansborg i Måre kom 1.700 for at se den store kvægbedrift.

Som noget nyt var der også Åbent Landbrug på landbrugsskoler. På Kold College var besøgstallet 1.664, og på Dalum Landbrugsskoles Korinth-afdeling mødte 750 besøgende op.

For første gang var der også lejlighed til at besøge frugtplantagen og produktionen hos Orskov Foods i Oure. Det benyttede 516 gæster sig af.

Faring tiltrak opmærksomhed

På Holmelund i Dømmestrup havde Dorte og Lars Hansen indkaldt tidligere ansatte og andre hjælpere for at være beredt til et stort rykind. Måske op mod 1.500 gæster, var det forudskikket af Landbrug & Fødevarer.

- Så det var lidt skuffende, at der kun kom omkring 400. Men til gengæld havde vi en rigtig god dag, med masser af positive tilkendegivelser for vores produktion. Og ikke mindst over den omhyggelige måde, vi overvåger faringerne og behandler de nyfødte grise på, fortæller svineproducent Lars Hansen, der for nogle år siden for første gang var vært ved arrangementet – med et tilsvarende besøgstal.

Derfor var det et stort tilløbsstykke for ikke mindst børnefamilierne, da en af de 1.000 søer i bedriften netop farede midt under søndagens arrangement.

- Det er første gang, vi besøger en svinestald. Tidligere i dag var vi på Hofmansgave for at vise vores datter køer og kalve. Hun er meget interesseret i dyr, ikke mindst fordi vi derhjemme har et fritidslandbrug med kødkvæg, fortalte Camilla Hejn Wacher fra Jullerup, mens Josefine på to år sammen med flere andre børn nærstuderede, hvad der foregik i en af stierne i farestalden.

Lars Hansen glædede sig også over de mange positive tilkendegivelser i evalueringsskemaerne, som mange af gæsterne udfyldte efter besøget i staldene. Kun et par enkelte kritikere var der i bunken.

-I det hele taget var vores ansatte og de øvrige rundvisere meget tilfredse og havde en rigtig god dag.

 

0

Skovejernes iver overstiger Folketingets bevillinger

Biodiversitet tager meget længere tid at frembringe, end politiker og andre folk tror, konstaterer skovfoged i HedeDanmark Leif Lauridsen.

Har kun skoven til låns

I skovbrug sår fædre, for at sønner kan høste. Sådan har også naturpleje i skoven flere generationer som tidsperspektiv.

Bukkejagten er belønningen for en god forvaltning af områdets råvildt

Jagtfaglig chef peger på en voldsom underhøstning af hundyr og unge dyr, når de fynske jægere skyder to bukke ud af rådyr.

Det Fynske Dyrskue sælger støtteaktier

Arrangørerne håber på økonomisk hjælp til et endnu større skue næste år.

Nordfyn tror på storken

Alt tyder på, at storken er på vej tilbage til Danmark. Kendt storkeekspert »møblerede« forleden to storkereder på taget af Oregaard.

Intet skue på Brahetrolleborg i år

På grund af den verdensomspændende coronakrise er årets Brahetrolleborg Heste- og Ponyskue aflyst.

Danskerne køber fleste øko-varer

Sidste år steg salget med ni procent og Landbrug & Fødevarer forudser, at danskernes lyst til økologiske fødevarer vil fortsætte i 2020.

Agernæs Øko udvider det økologiske areal

De nuværende 200 hektar udvides med 120 hektar over de næste fem år.
Side 1 af 52 (1022 artikler)Prev1234567505152Next