bannerPos

Åbent hus i forsøgsmark

Tirsdag den 25. juni er der mulighed for en aftentur i forsøgsmarken i Nr. Søby. Billedet er fra sidste års arrangement. Foto: Camilla Bønløkke

Tekst og foto: Erik Hansen

Redaktør, LandbrugFyn
13-06-2019 08:00
Centrovice inviterer til gennemgang af forsøgene i Nr. Søby den 25. juni.

Det er efterhånden blevet en sommertradition, at Centrovices planteavlskonsulenter inviterer til åbent hus i forsøgsmarken, Røjlevej 4B, Nr. Søby. I år sker det tirsdag den 25. juni klokken 19.00, og igen i samarbejde med Danish Agro.

I forsøgsmarken kan deltagerne blandt andet høre seneste nyt om sortsvalg i vinterhvede og vinterbyg, optimal dyrkning af vinterraps samt efterafgrødetyper og målrettet regulering. Endelig giver Danish Agro også deltagerne en markedsorientering for korn/raps og Fieldsense en præsentation af deres vejrstationer.

Aftenen rundes af med et gratis besøg ved pølsevognen samt øl/vand og kaffe.

Arrangementet er gratis, og tilmelding er ikke nødvendig.

Spændende fremtid for halmen

Der er mange muligheder for, at halm bliver brugt og får en merværdi, siger Hans Stougaard, der efter 23 år som formand for Danske Halmleverandører ikke stiller op til genvalg på generalforsamlingen 3. marts.

Sunde hønsefødder i kyllingestalden

Svidninger på trædepuderne er en vigtig indikator for dyrevelfærden i kyllingestalde. Med effektiv ventilation og selvrensende varmevekslere har sydjysk landmand reduceret svidningerne til under en procent.

Vandløbene passes bedre

Generelt er der tilfredshed med kommunernes indsatser, lyder det ved generalforsamlingerne i de lokale vandløbslaug. Kun i Middelfart er der markante problemer på grund af manglende kommunal oprensning.

DLG tjente 36,5 millioner på Fyn

Den fynske grovvareafdeling er forbillede for DLG’s nye landsdækkende struktur.

625 kroner kiloet

Karl Larsen fra Herrested på Østfyn er for femte år i træk først med nye danske kartofler.

Udskyd skatten på ubestemt tid

Særligt for svineproducenter kan der være en skattemæssig gevinst i at omdanne sin virksomhed til et ApS eller A/S. Netop nu kan omdannelsen klares skattefrit, fortæller Velas-skatteekspert.

Virksomme veteraner

2019 var et aktivt og begivenhedsrigt år for Motor og Veterantraktor Klubben Fyn.

Ib Jensen stopper

Fyns Familielandbrug skal vælge ny formand på den kommende generalforsamling.

Vådt år for planteavlen

Efter tørken i 2018 blev 2019 et af de vådeste år nogensinde, fastslog Fyns Familielandbrugs formand på LRS’s planteavlsaften i Svendborg.

Dødeligheden blandt køer og kalve kan nedbringes trods stigning

Seges har med tilskud fra Landdistriktsfonden udviklet værktøjer til at forebygge mod sygdom og skader i besætningerne.
Side 1 af 45 (897 artikler)Prev1234567434445Next