bannerPos

Pløjekursus i Ørbæk

05-08-2019 12:46:25

LRS inviterer til pløjekursus i Ørbæk tirsdag den 3. september kl. 8-17. Du kan deltage både med og uden plov.

Det antages, at ca. 80 procent af alle danske plove er indstillet forkert. En forkert indstillet plov resulterer bl.a. i et markant øget brændstofforbrug, større slid, samt dårligere vækstbetingelser for afgrøden.
Dette koster meget på bundlinjen, og kan - med enkelte justeringer - være et nemt sted at spare på omkostningerne, samt være med til at højne udbyttet.

Landbrugsrådgivning Syd inviterer derfor til et heldags pløjekursus, hvor vi bl.a. vil komme ind på dæktryk, vinkling på ploven og forploven. Det er verdensmester Jens Iversen fra Ploveksperten Aps, der styrer jer igennem dagen. Der var meget stor ros til ham på sidste års kursus. Derfor afholder vi i år med et kursus både på Fyn og i Jylland.

Den 3. september 2019 forløber kurset kl. 8-17 på Villumstrupvej 2, 5853 Ørbæk.

Du kan også deltage i jylland den 2. september 2019 kl. 8-17 på Gedevejlevej 8, 8722 Hedensted (læs mere her).

Om formiddagen gennemgås de teoretiske indstillinger, hvorefter du indstiller din egen medbragte plov eller hjælper en kollega. Om eftermiddagen sætter vi ploven i jorden med efterfølgende finjustering, så den laver et perfekt pløjearbejde.

Til hvert af de to kurser kan der deltage 8 personer med egen plov og 16 personer uden plov. Det vil sige, at der er 24 pladser på hvert kursus.

Tilmelding er efter først-til-mølle princippet, hvor fristen er d. 27. august. LRS forbeholder sig retten til at aflyse kurset ved for få tilmeldinger.

Pris inkl. forplejning dagen igennem med både morgenbrød og frokost:

  • 1.500 kr. pr. person som deltager med traktor og plov.
  • 800 kr. pr. person som deltager uden plov.

 

 

Åbent hus hos Bogetoft Anlæg, skov- og gravearbejde

Dato(er): 20-09-2019


Åben vingård i Frørup

Dato(er): 21-09-2019


Summax infomøder

Dato(er): 24-09-2019


Sæsonstart af ny erfagruppe i kvægbruget

Dato(er): 24-09-2019


Litteraturforståelse - sæsonen starter nu

Dato(er): 25-09-2019


Dansk Holstein

Dato(er): 27-09-2019


Pløjedag på Langeland

Dato(er): 28-09-2019


Brugt rideudstyrsmarked i Ringe

Dato(er): 28-09-2019


Den Fynske Landsby

Dato(er): 29-09-2019


Styrk biodiversiteten

Dato(er): 01-10-2019


Summax

Dato(er): 01-10-2019


Handelserfa efterår

Dato(er): 08-10-2019


Handelserfa efterår hold 2

Dato(er): 09-10-2019


Pigernes dag

Dato(er): 09-10-2019


Fokus 35 Vital-gruppen

Dato(er): 09-10-2019


Traktortræk på Egeskov

Dato(er): 12-10-2019


Generalforsamling hos Skovdyrkerne Øerne

Dato(er): 22-10-2019


Claas Lexion tour

Dato(er): 22-10-2019


Infomøde vedr. naturpleje

Dato(er): 30-10-2019