bannerPos

Assens og Middelfart Vandløbslaug

28-01-2020 15:09:52
Generalforsamling

Generalforsamling i begge vandløbslaug.

Indlæg med fokus på  minivådområder, der kommer besøg af en

oplandskonsulent, lodsejer, entreprenør og en medarbejder fra Middelfart kommune.

Der serveres smørrebrød. 

Online møde for virksomhedsejere og driftsledere

Dato(er): 29-09-2020


Midtfyns Familie- og havebrugsforening

Dato(er): 06-10-2020


Pigernes dag i Ryslinge

Dato(er): 07-10-2020


Fyraftensmøde

Dato(er): 08-10-2020


Generalforsamling hos Skovdyrkerne Øerne

Dato(er): 20-10-2020


Medlemsmøde for patrioterne

Dato(er): 22-10-2020


Landøkonomisk Selskabs Husholdningskredse

Dato(er): 28-10-2020


Klar til et besøg af Datatilsynet?

Dato(er): 10-11-2020