bannerPos

Midsommermøde med malkekøer og madlejr

De godt 150 deltagere i sommermødet blev i Helnæs Søgårds maskinhus budt velkommen af Jersey Fyns formand, Peter Høj, Ny Stenderup (med mikrofon).

Anders Kurt Simonsen

Freelancejournalist
29-06-2019 08:00
Helnæs Søgård og Arla Fondens madlejrskole på Helnæs dannede ramme om Jersey Fyns sommermøde.

Aktivitetsudvalget Jersey Fyn havde i år henlagt sit sommermøde med besætningsbesøg og grillaften til den naturskønne halvø Helnæs, der, forbundet med Fyn med den naturlige dæmning Langøre, udgør den sydligste del af Assens Kommune. 

Arrangementet fandt sted onsdag den 19. juni hos Peter Mygind Hansen, Helnæs Søgård, hvor der var lejlighed til at besøge gårdens besætning på 140 jerseykøer plus opdræt. Desuden var der arrangeret rundvisning på Arla Fondens madlejr, som ligger tæt på  Søgård, der skoleåret igennem er besøgsvært for madlejren og dens elever.

Malkekøer og madlejr

Klokken 19.00 samledes mødets deltagere i Søgårds maskinhus, hvor de blev budt velkommen af Jersey Fyns formand, Peter Høj, Ny Stenderup.

- Når vi har valgt at kombinere besætningsbesøget med et besøg hos madlejren, er det for at benytte lejligheden til at vise, hvad det er, vi mælkeproducenter betaler til. Og Arla Fondens direktør, Sanne Vinther, vil vise rundt og fortælle om madlejren, sagde Peter Høj blandt andet i forbindelse med velkomsten.  

Derefter blev deltagerne fordelt på to hold, hvoraf det ene gik i stalden, mens det andet gik den korte vej til madlejren. For så at »bytte gårde« efter en god halv times forløb.

Besøg i stalden

I stalden fortalte Peter Mygind Hansen blandt andet, at Helnæs Søgård udover malkebesætningen på 140 jerseykøer tillige har et antal Galloway kødkvæg, der afgræsser 80 ha naturarealer.

Ifølge den på mødet udleverede mælkeproduktionsopgørelse har besætningens gennemsnitlige ydelse pr. ko de seneste 12 måneder været 10.049 kg EKM (energikorrigeret mælk), 446 kg fedt og 334 kg protein, i alt 780 kg værdistof.

- Køerne fodres en gang om dagen med fuldfoder, primært bestående af raps, majs, halm og hø, oplyste Peter Mygind Hansen. Hver uge har vi besøg i stalden af eleverne fra de to 6.-7. klasser og deres lærere, som netop er på madlejrskolen, og hvor enten jeg eller madlejrens pedel viser rundt, fortæller om landbruget og besvarer spørgsmål.  

Folkeskole - højskole - madskole

- Vi har elever fra hele Danmark, fortalte madlejrens chef, Sanne Vinther, i forbindelse med rundvisningen. Eleverne er stærkt optaget af at være på madlejrskole, og interessen er så stor, at selv om Arla Fonden fra nytår starter endnu en madlejr i Højer i Sønderjylland, så vi i skoleåret 2019/20 kan have ikke færre end 103 6. og 7.-klasser på madlejr, så er der allerede »udsolgt«.

Madlejren er indrettet i den tidligere Helnæs Skole. Da skolen lukkede i 1990, blev Helnæs Borgerhus udskilt fra de tre oprindelige bygninger. Derefter blev der indrettet en kunsthøjskole, som  virkede indtil 2012. Lejrskolekonceptet Madlejr blev indviet i september 2014 og har siden tiltrukket flere tusinde 6. og 7. klasse elever til en uges madlejrskole.

Madlejr har plads til 68 overnattende, og hver uge – fra mandag til fredag - kommer to klasser, hver med to lærere. 

- Hver klasse laver deres egen mad i samarbejde med en madguide. Eleverne samler selv grøntsager og urter fra drivhuset og omegnen – fra jord til bord. Og en gang i løbet af ugen er de på besøg i Peters kostald for at lære mere om, hvor maden kommer fra, forklarede Sanne Vinther til de mange fynske jerseyfolk. 

Verdens bedste job
Det er ikke kun eleverne fra skolernes 6. og 7. klasse, der er begejstrede for Arla Fondens madlejr på Helnæs. Det er deres undervisere også. Det viste en snak, som LandbrugFyn havde med to af madlejrens medarbejdere i en pause mellem to rundvisninger.

- Det har været fantastisk. Jeg har lært meget om mad og formidling af mad – og har fået en masse praktik knyttet til teorien, siger Tina Arpe. Hun er i gang med studiet »Ernæring og sundhed« på SDU, og var netop var startet på den sidste uge i et syv ugers praktikantforløb på madlejren.

- Det er verdens bedste job, erklærer Trine Heilmann, der har en kandidatgrad i fødevarestudiet, og som de sidste fem år har været ansat som madguide på madlejren. Det er sjovt at se, hvordan eleverne udvikler sig i løbet af de fem dage, de er her. Og jeg oplevede for nylig, at en elev sagde: - Lave mad er det bedste i hele verden!
 

 

Regler for nødslagtning præciseres

Kreaturer må kun slagtes på marken ved akut tilskadekomst eller hvis et vildt dyr på slagteriet vil kunne være til fare for sig selv og sine omgivelser.

Handelsgigant i højt gear

Gasa Group er blandt de helt store spillere på det europæiske blomstermarked, og med det nye domicil i Odense er den fynske handelsvirksomhed gearet til fremtiden.

Fordel for følgeerhverv

EU’s støttekroner har med udvidelsen af Lars Iversens bedrift også åbnet for flere arbejdspladser.

Miljøtilskud har styrket landmands overlevelsesevne

Lars Iversens kvægbrug er blevet rustet bedre til fremtiden af myndighedskrav til dyrevelfærd og miljø.

Fynsk Kvæg har fået ny formand

Næstformand Peter Høj tager over efter Lars Iversen, der siden år 2000 var været de fynske kvægbrugeres førstemand.

Udfordringer og muligheder i grovfoder

Fynske majsmarker og attraktive græssorter var i fokus, da Kvægrådgivning Danmark sammen med DLG forleden inviterede til grovfodermøde hos mælkeproducent Palle Bjerggaard Hansen i Såderup på Østfyn.

Fra kultur til køer

Den tidligere kulturchef i Odeon er ansat som ny dyrskuechef.

Blev selvstændig uden bankens hjælp

Banken sagde nej, og så måtte den unge Thomas Bæk Jensen gøre det selv. Købe et slidt husmandssted, etablere malkerum og købe 40 køer. I dag sidder han for bordenden på Kjærholm – en mælkeproduktionsejendom med plads til knap 300 malkekøer.

Gør plads til næste års blomsterstriber

Det er en god idé at tænke de populære sommerblomster ind i efterårsarbejdet, opfordrer maskinstationsejer Bjarne Nygaard.

Rytteriet opfylder rytterens ønsker

Eva Overgaard har pr. 30. august fået indfriet drømmen om at blive selvstændig erhvervsdrivende, og byder nu hestefolket velkommen til et bredt udvalg af rideudstyr i »Rytteriet«, der har til huse i snedkeriet på Valdemars Slot.
Side 1 af 36 (704 artikler)Prev1234567343536Next