Trækker stopknappen efter 30 år som formand

- Vi er aldrig blevet rige som maskinstationsfolk, men rige på oplevelser, lyder fra Jørgen Jørgensen, der efter 30 år stopper som formand for DM&E Fyn, men fortsætter virket på Hjadstrup Maskinstation, som han som kun 18-årig startede sammen med sin bror.

Erik Hansen

Journalist
02-02-2019 08:00
De fynske maskinstationer skal have ny formand. Jørgen Jørgensen fra Hjadstrup, som blot har været den fjerde formand gennem foreningens 72-årige historie, takker af ved årsmødet på torsdag.

Siden foreningen Fynske Maskinstationer, i dag Danske Maskinstationer & Entreprenører Fyn (DM&E Fyn), blev stiftet i 1947, har foreningen kun haft fire formænd. Først var det Aage Hvillum, Stenstrup, og dernæst Peter Suhr Lauritsen, Skalbjerg. Derefter kom Jørgen Rasmussen, Rynkeby til. Han blev efter 14 år på posten i 1989 afløst af den dengang 38-årige Jørgen Jørgensen fra Hjadstrup Maskinstation.

Nu er det så Jørgen Jørgensens tur til at blive afløst – efter 30 år på formandsposten.

Det sker på DM&E Fyn’s generalforsamling på torsdag den 7. februar på Fangel Kro, hvor både han og Kurt Sindahl, Trunderup, ikke genopstiller ved bestyrelsesvalget.
 

90 medlemmer

- Bestyrelsen kører godt, og der er heldigvis nye, som er klar til at tage over. Derfor træder jeg tilbage med god samvittighed, lyder det fra den afgående formand, der allerede i 1979 – altså for 40 år siden – blev valgt ind i maskinstationsbestyrelsen.

Selv om maskinstationsbranchen ligesom kunderne i landbruget har oplevet store forandringer, afleverer Jørgen Jørgensen en forening i god gænge.

Efter nogle år, hvor især landbrugsmaskinstationerne blev presset af strukturudviklingen i landbruget, med et faldende medlemstal helt ned på omkring 60 medlemmer, tæller DM&E Fyn i dag 90 medlemmer.

Det skyldes først og fremmest tilgangen af mange mindre og mellemstore entreprenørvirksomheder, ligesom der også løbende er tilgang af nyetablerede maskinstationer.

Således oplyser Jørgen Jørgensen, at to trediedele af foreningens omsætning stammer fra entreprenøraktiviteter.
 

Medlem i 1967

Allerede året efter, Jørgen Jørgensen sammen med sin bror Villy, startede Hjadstrup Maskinstation, blev maskinstationen medlem af foreningen. Det skete med momsens indførelse i 1967.

Jørgen Jørgensen husker, hvordan maskinstationsopgaverne gennem årene er ændret fra traditionelle landbrugsopgaver til de mere typiske specialområder, startende med majsens indtog på Fyn i begyndelsen af 80’erne.

- I dag er de største maskinstationsopgaver ensilering og gylleudbringning, og i mindre grad såning, sprøjtning og høst, påpeger han, men tilføjer, at bjærgning af industrihalm er et stort arbejdsfelt for en del maskinstationer.
 

Hjælp fra Vejle

Flere landbrugsmaskinstationer har gennem hans lange formandsperiode tilpasset sig udviklingen ved at lægge om til nærmest udelukkende entreprenøraktiviteter.

- Her har sekretariatet i Vejle været en stor hjælp, da de hurtigt tilbød entreprenørkurser, tegneprogrammer og konsulenttjeneste. Det har hjulpet mange medlemmer og givet de mange nye medlemskaber i entreprenørbranchen, understreger Jørgen Jørgensen, der som fynsk formand i alle årene også automatisk har været medlem af DM&E’s landsbestyrelse.
 

Foreningsarbejde som hobby

Siden 2000 har det tillige været som næstformand. Endvidere har Jørgen Jørgensen i 20 år været den danske repræsentant i den europæiske brancheorganisation Ceettar i Bruxelles, som blandt andet er kontaktleddet til EU omkring færdselsregler, typegodkendelser mm.
Også herhjemme har Jørgen Jørgensen gennem mange år været maskinstationernes repræsentant i den såkaldte færdselsgruppe, ligesom han har repræsenteret maskinstationsbranchen i arbejdsgiverforeningen GLS-A i 25 år.

- Jeg ville nødigt have været den meget spændende tid foruden. Ikke mindst har jeg mødt rigtig mange spændende mennesker gennem foreningsarbejdet, som jeg hele tiden på en måde har betragtet som min hobby, understreger den 68-årige nordfynske maskinstationsejer.
 

Daglig driftsleder

Jørgen Jørgensen ejer fortsat 25 procent af Hjadstrup Maskinstation, hvor et glidende generationsskifte blev indledt i 2015. Og selvom han har sig fået en seniorordning, der dog indebærer fuld tid i sæsonerne, så har han ingen planer om at stoppe.

Det er fortsat ham, som dagligt tager maskinstationens telefon og som driftsleder tilrettelægger og fordeler kundeopgaverne til staben, der i sæsonerne er oppe på 7-8 mand.

Selv sørger han for gylleomrøreren i forårssæsonen, og om sommeren kører han med storrive og minibigballepresser i halmen. I majssæsonen fungerer Jørgen Jørgensen primært som servicemand.
 

- Det har aldrig været bedre

- Jeg plejer at sige, at det aldrig har været bedre end nu at være maskinstationsmand. Førerhusene og komforten kan ikke ønskes bedre. Kommunikationsmidlerne er optimale, og arbejdsforholdene er helt anderledes i de ellers »gode, gamle dage« på Morten Korchs tid.

- Men vi er aldrig blevet rige som maskinstationsfolk, men vi er rige på oplevelser, smiler Jørgen Jørgensen, der allerede for to år siden meddelte bestyrelsen, at han planlagde at trække sig tilbage.

I de kommende uger bringes her i avisen omtale af generalforsamlingen i DM&E Fyn. Hvem der bliver den nye formand, bliver først afgjort ved det konstituerende bestyrelsesmøde den 28. februar.

 

Fynsk montagefirma solgt

16-02-2019 09:32:03

Aco Funki er fra nytår ejer af Fynsk Montage, som oprindeligt startede i Langeskov, men som nu har udgangspunkt fra Ringsted.


Der er udsigt til et fantastisk 2019

16-02-2019 08:00:49

Rekordstort antal landmænd fik aktuel viden til den årlige plantekonference hos Patriotisk Selskab, hvor forventningerne til et godt planteavlsår var store.


Vent med første tildeling og brug mindre i hveden

15-02-2019 09:46:32

I år er hvedemarkerne meget kraftige og har anlæg til mange sideskud.


Flot afsked med formanden gennem 30 år

15-02-2019 09:26:27

Jørgen Jørgensen takkede af ved maskinstationernes generalforsamling. To medlemmer fra Tåsinge og Langeland er nye i DM&E Fyns bestyrelse.


Nok at tage fat på

14-02-2019 08:07:16

Der er mange opgaver og udfordringer for medlemmerne i DM&E Fyn


Vigtigt vintervirke

13-02-2019 09:51:41

- Både maskinerne, landmændene og vi har glæde af, at grejet sendes til eftersyn her i vintermånederne, påpeger Martin Krogh-Nielsen, der driver Egehøj Landbrugs- og Entreprenørmaskiner fra fødegården i Vejle-Allested.


Goldningen glider på Lundsgaard

12-02-2019 09:00:11

Forsurende salte har på kun tre måneder gjort goldningen en del lettere på Lundsgaard i Thorup. Driftsleder Anders Sørensen var eller først lidt skeptisk, men nu er især de højtydende køer roligere end før.


Holstein holder årsmøde

11-02-2019 09:16:04

Tirsdag den 19. februar er der besætningsbesøg hos Per Villebro og efterfølgende generalforsamling på Ørbæk Midtpunkt.


Skovlen i jorden til det første fynske anlæg

09-02-2019 09:46:18

Gravemaskinerne er i gang med etableringen af et 0,8 hektar minivådområde på Anhofs jorde langs Kongshøj Å.


Krav til antal efterafgrøder stiger

08-02-2019 09:59:22

Emnerne var mange og alsidige ved Planteforum hos Centrovice. Blandt de aktuelle emner var det stigende krav til målrettede efterafgrøder.


Stort rykind i Ringe

07-02-2019 09:15:05

1.600 gæstede åbent hus-lørdagen i Ringe Maskinforretning.


Dimission på Dalum Landbrugsskole

06-02-2019 09:04:05

30 unge fra hele landet færdiguddannede som landmænd.


Økologer foreslår skærpelse af gødningsregler

04-02-2019 11:57:11

Landbrug & Fødevares Økologisektion og Økologisk Landsforening er kommet med et forslag om en skærpelse af reglerne for økologernes brug af konventionel gødning, som forventes at træde i kraft fra 2021.


Kursus i jordpleje

04-02-2019 07:00:59

Planteavl med jordens trivsel for øje skal have øget fokus, hvis merudbytterne skal hentes hjem. Det vurderer planteavlskonsulent hos Centrovice, Lars Bønløkke, der inviterer til et kursus i at pleje landbrugsjorden, som den reelt har behov for.


Trækker stopknappen efter 30 år som formand

02-02-2019 08:00:01

De fynske maskinstationer skal have ny formand. Jørgen Jørgensen fra Hjadstrup, som blot har været den fjerde formand gennem foreningens 72-årige historie, takker af ved årsmødet på torsdag.


Flere svineejendomme kommer i handlen

02-02-2019 07:00:22

Hvor der normalt har stået en halv snes svinegårde på salgslisterne, er der lige nu omkring 40 svinebedrifter til salg i Syddanmark. Ejendomsmæglerne Dan Gørtz og Palle Jespersen venter, at tallet bliver højere om et halvt års tid.


Årets løgavler for fjerde gang

31-01-2019 07:00:09

Henrik Petersen, Hasmark Vestergaard, fejrede sit 25-års jubilæum som løgproducent ved igen at vinde titlen som »Årets Løgavler«. Og med næsten rekordudbytte trods sæsonens vanskelige forhold.


Konsulent: Det er jorden, vi lever af – ikke maskinerne

30-01-2019 08:58:04

Reduceret jordbearbejdning/direkte såning kan være en måde, hvorpå man kan øge udbyttet med en minimeret indsats. Men hvordan? Det vil en ny patriotisk netværksgruppe sætte fokus på.


Et rigtigt samarbejde involverer alle implicerede parter

30-01-2019 08:00:40

I et læserbrev påpeger bestyrelsesmedlem i Bæredygtigt Landbrug, at der mangler repræsentation af lodsejere og vandløbsekspert i grødeskæringsforsøgsprojektet i Assens Kommune.


De globale fødevarepriser falder

12-01-2018 14:27:01

Opgørelser, som FN's fødevare- og landbrugsorganisation, FAO, netop har offentliggjort, viser at de globale fødevarepriser falder


Side 1 af 22 (428 artikler)Prev1234567202122Next

Digitale brochurer

A-One Danmark er den danske del af Devenish & A-One Feeds og har over 60 års erfaring i landbrugsindustrien. Devenish er førende inden for udvikling og levering af avancerede ernæringsmæssige løsninger i forbindelse med de forskellige udfordringer, som vores kunder står over for inden for svine- og fjerkræsektoren samt i forbindelse med drøvtyggere, kæledyr og heste.

Gennem årene har Hansen & Larsen gennemført en lang række byggeprojekter i dansk landbrug. Vi har sat vores signatur på en bred vifte af kostalde, svinestalde, specialstalde, haller og gylletanke – for nu blot at nævne de mest oplagte projekter inden for dette felt.

Polaris ATV er amerikanske ATV maskiner i høj kvalitet. Polaris Sportsman ATV’er er driftsikre og har lang levetid til gode priser. Vores sortiment omfatter proffesionelle arbejds ATV’er, Rangere som er terrængående med kabine, lad og plads til to Sportsman ATV’er og Ranger er modeller som ofte bliver brugt i landbrug. Vi har også kraftige og sikre børneATV’er, EL-biler og meget mere. Vi har et bredt tilbehørssortiment og redskabssortiment til Sportsman ATV’erne og Ragner modellerne, med det rigtige udstyr og de rigtige redskaber bliver maskinerne nyttige arbejdsredskaber.

– DER ER RIGTIG MANGE PENGE I RENT DRIKKEVAND TIL PRODUKTIONSDYR I LANDBRUGET – ECA-vand også kaldet NEUTHOX, er det nye sort til alle produktionsdyr i landbruget. Waterclean ApS er forhandler af det eneste danskproducerede ECA-vand anlæg i Danmark. NEUTHOX er godkendt af fødevarestyrelsen og registreret (lovpligtigt) i EU! Waterclean ApS har mere end 35 års erfaring i vandbehandling, og rådgivning! Vi kan træffes på tlf. +45 82 30 40 20 eller e-mail: lg@waterclean.dk

Læs de nyeste tilbudsaviser fra P. Lindberg

Se flere brochurer