Søren O. Jørgensen
Fratrådt administrerende direktør, Unipatatas A/S, Esbjerg
06-11-2017

Søren O. Jørgensen har valgt at fratræde som administrerende direktør for Unipatatas A/S, Esbjerg, efter mere end 20 år på posten. Han er herefter indtrådt i bestyrelsen som næstformand og vil herudfra fortsat varetage enkelte aftalte opgaver for selskabet. Unipatatas er et internationalt handelsselskab for spise- og læggekartofler. Selskabet ejes af Danmarks to største autoriserede avlere.