Ingen er gået fallit af at dræne!

Onsdag 8. november 2017 8:00
Povl Thaysens Soil-Max drænplov, som samtidig med nedpløjningen af drænslanger kan lægge filtergrus på for at fremme vandledningen, trækkes af en CaseIH Quadrotrack 535 bæltetraktor med 597 hk.

- Dårlig afvanding er dårlig for miljøet. Og hvis man har en hektar, som man ikke kan køre på, fordi den er vandlidende, så er det billigere at dræne end at købe en ny hektar.

- Set i det lidt større perspektiv har der nok været en periode, hvor jorden var cirka lige meget værd, uanset om den var drænet eller ej. Men en dræning vil som regel være penge værd. Ikke mindst i det fynske område, hvor vi har morænelandskab med lavninger og bakker.

- Jeg hørte forleden en landmand fra Vestlolland sige: »Ingen er gået fallit af at dræne«. Han havde 300 ha, som var totaldrænet. Han havde selv stået for at dræne de 100 ha. De øvrige 200 ha var drænet før hans tid.

Det siger gårdejer og entreprenør Povl Thaysen, Holte ved Glamsbjerg, som de sidste 11 år ved siden af sit landbrug – der omfatter 300 ha, en besætning på 1.550 søer og salg af ca. 52.000 smågrise om året – på maskinstationsbasis har beskæftiget sig med at udføre gravefri dræning med en Soil-Max drænplov.


Læs mere om den fynske entreprenør i temaet om dræning i denne uges LandbrugFyn. Avisen kan også læses her på hjemmesiden.